Zákl. škola Klenovice na Hané
Klenovice na Hané 231
79823
e-mail: zsklenovice@pvskoly.cz

kancelář školy:
tel.,fax.: 582 384 131,
mobil: 739 414 942

školní jídelna:
tel.:582 384 734
mobil: 739 414 932


banner

Události roku 2019/2020

 • Školička nanečisto – 23. 06. 2020

  Letošní řádění koronaviru postihlo nejen žáky školy jejím uzavřením, ale také budoucí prvňáčky, kteří byli bohužel ochuzeni o tradiční zápis do 1. třídy. Chtěli jsme jim toto vynahradit, a proto jsme pro ně v úterý 23. 06. 2020 uspořádali Školičku nanečisto, kdy si budoucí prvňáčci mohli projít školu a vyzkoušet si některé z dovedností, které budou potřebovat v 1. třídě.

  V daný den jsme s napětím očekávali příchod předškoláků. Někteří přicházeli jen velmi nesměle, s velkým očekáváním, možná i obavou, jiní se naopak velmi těšili. Po přivítání paní statutární zástupkyní se rodiče odebrali do třídy, kde jim paní učitelka třídní sdělila všechny důležité informace k 1. třídě. A předškoláci? Ti se mezitím rozdělili do tří skupinek, postupně procházeli jednotlivými třídami a zde plnili různé úkoly, např. poznávání pohádky podle obrázků, přiřazení kartiček ke správným obrázkům v knížkách, jízdu na koloběžce, stavění věže z kostek, navlékání korálků, poznávání rozdílů, skládání obrázků puzzle nebo opičí dráhu. Za splnění úkolu dostal každý předškolák do své herní karty razítko       a po nasbírání všech razítek ji vyměnil za dárečky v podobě mini lega, boxíků na svačinku, omalovánek a lízátka. Každý předškolák dostal i pamětní list se svým jménem.

  Dle rozzářených oček předškoláků i rodičů si myslíme, že se jim u nás ve škole moc líbilo.

  Takže milí předškoláčci, 1. září se na vás budeme moc a moc těšit!

                                                                                                                                  Mgr. Veronika Hulová

 • projekce filmu V síti: Za školou

V pátek 6.3. se naše škola zúčastnila projekce filmu V síti: Za školou. Jedná se o zkrácenou verzi celovečerního filmu určenou pro mladší diváky, jež velmi přímočaře ukazuje, jak jednoduše se mohou děti na internetu dostat do kontaktu se „sexuálními predátory“ a jaké následky může mít původně nevinná zábava. Děti a rodiče totiž ani často netuší, k čemu všemu může na sítích docházet. Proto je zapotřebí uvědomit si, jaká rizika nám a našim dětem hrozí, a umět si na internetu počínat obezřetně a pokud možno tak, aby nikdo nemohl zneužít nás nebo naše soukromí.    

    To je také hlavním poselstvím filmu. A cokoliv, co může alespoň trošku zvýšit povědomí dětí, ale také dospělých o chování v kyberprostoru, má podle mě smysl.

Anotace filmu: Tři dospělé herečky, které vypadají na 12 let, se připojí na sociální sítě, aby v přímém přenosu zažily, co se děje v online světě. V kopiích dětských pokojů chatují a skypují s muži, kteří si je na netu našli a napsali jim. Drtivá většina těchto mužů požaduje sex přes webkameru nebo posílá erotické fotografie a videa. Herečky dokonce zažívají vyhrožování a vydírání. Nejsilnější momenty z oficiální celovečerní verze filmu jsou doplněny o praktické rady, návody a komentáře hereček, které si zkušeností se sexuálním obtěžováním na internetu samy prošly.

Natáčení proběhlo pod dohledem ředitelky Linky důvěry, psycholožky, sexuoložky, právníka. Konzultovalo se s kriminalisty. Film koprodukuje Česká televize.

   K dokumentu vznikly také webové stránky, kde lze najít podklady pro diskusi o rizikovém chování dětí na internetu. Podklady jsou určeny nejen pro učitele do hodin, ale také pro rodiče k rozhovorům doma.

Odkaz na webové stránky:

https://www.e-bezpeci.cz/index.php/z-nasi-kuchyne/1803-metodika-k-filmu-v-siti-za-skolou-je-tu

Mgr. Karolína Čunderlová (ŠMP)

 • Zeměpisná olympiáda (okresní kolo)

     Ve středu 26. února 2020 se 3 žáci naší školy zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády, které proběhlo na ZŠ Majakovského v Prostějově. Naši školu reprezentovali žáci, kteří vyhráli své kategorie v rámci školního kola zeměpisné olympiády. Jmenovitě naši školu reprezentovali Jan Rozehnal ze 6. roč., Petr Loska ze 7. roč. a Michaela Mlčochová z 8. roč. Žáci naší školy soutěžili nejenom se žáky dalších základních škol v okrese Prostějov, ale také se studenty z gymnázií. Žáci museli postupně projít testem znalostí, v praktické části museli prokázat mnohé získané dovednosti a závěrem prokazovali pohotovost i při práce se školním atlasem světa. Naši žáci nezklamali a zaslouží si pochvalu. Podle prvních ohlášených výsledků se měli všichni žáci umístit do první desítky soutěžících dle příslušné kategorie, ale dle oficiálních výsledků obsadili žáci následující umístění:

Kategorie A: Jan Rozehnal    9. místo

Kategorie B: Petr Loska          12. místo

Kategorie C: Michaela Mlčochová     10. místo

     Všichni žáci získali zkušenosti, které mohou zúročit v dalším ročníku zeměpisné olympiády.

     Všem žákům děkuji za reprezentaci školy.

                                                                                              RNDr. Bc. Jaromír Vachutka

 • Používám mozek

Dne 19. 2. 2020 se žáci 1. až 6. ročníku zúčastnili výukového fyzikálně – přírodopisně – preventivního programu „Používám mozek aneb jak se naučit na písemku na jedničku“. Děti se velmi názorně seznámily s mozkem a všemi smysly. Moderátor jim na názorných rekvizitách předvedl velký model mozku s impulzy, model neuronu a ucha, vůňostroj a povzbuzovadlo. Žáci se naučili, které smysly a jak při učení využívat, jak lépe pracovat s pamětí a naučit se strategii učení. Během celého programu žáky zapojoval do různých soutěží, jejich snaha byla odměněna odznáčkem s nápisem „umím používat mozek“. Žáci soutěžili v rychlosti přenosu informací v mozku – holky proti klukům, v délce a kvalitě uchování informací, v postřehu a používání smyslů. Cílem moderátora také bylo zvýšit u žáků sebevědomí, potlačit strach z neúspěchu a selhání. Žáci byli během celého programu velmi zvídaví a aktivně se zapojovali do soutěží. Program byl pro ně přínosný a velmi se jim líbil. Největší úspěch si mezi dětmi získal vůňostroj a fakírské lůžko, které si všichni rádi vyzkoušeli.

                                                                                                                     Mgr. Martina Kovářová

 • Dopravní výchova

V úterý 18. 2. 2020 se žáci 4. ročníku zúčastnili zimní (druhé) části dopravní výchovy. Proběhla v Prostějově v budově Sportcentra DDM. Akce se účastnilo 18 žáků. Po příchodu na místo byly děti rozděleny do tří družstev po šesti. V těchto skupinách prošly postupně čtyřmi stanovišti, kde si pod vedením instruktorů připomněly značky a pohyb po křižovatce, základy první pomoci, naučily se jak si poradit s drobnými opravami kola a na posledním stanovišti si vyzkoušely svou zručnost při jízdě na kole přes drobné překážky. Práce na stanovištích děti bavila a i instruktoři byli s výkony žáků spokojeni. Na jaře čeká čtvrťáky třetí – poslední návštěva dopravního hřiště, při které předvedou, co se doposud naučili. Odměnou jim pak bude získání průkazu cyklisty.

                                                                                                                         Mgr. Iveta Vodná

 • Zeměpisná olympiáda (školní kolo)

Ve středu 05. února 2020 se 19 žáků naší školy zúčastnilo školního kola zeměpisné olympiády. Soutěžící žáci byli rozděleni celkem do tří kategorií. V kategorii A soutěžilo 6 žáků 6. ročníku. Zvítězil Jan Rozehnal, který získal 45% úspěšnost. Na 2. místě skončila Eliška Toběrná a na 3. místě se umístil Dominik Beneš. V kategorii B soutěžilo celkem 5 žáků 7. ročníku. Vítězem v této kategorie se stal Petr Loska, který dosáhl 40,43% úspěšnosti. Na 2. místě se umístil Filip Behúl a na 3. místě skončil Tobiáš Vrba. Poslední kategorie C byla pro žáky 8. a 9. ročníku. V uvedené kategorii zvítězila Michaela Mlčochová z 8. ročníku, která dosáhla 68% úspěšnosti a vyhrála z celkového počtu 8 žáků. Na 2. místě se umístil Luboš Loska z 9. ročníku a na 3. místě skončil Adam Konečný z 9. ročníku.

     Žáci museli prokázat znalosti v oblasti regionální geografie (světadíly, státy, apod.), fyzickogeografické sféry (geomorfologie, tektonické pochody, sféry Země, apod.), socioekonomické sféry (demografie, geografie průmyslu, zemědělství, apod.), orientaci na slepé mapě i v práci s atlasem světa.

     Soutěžící žáci, kteří obsadili 1. – 3. místo v  každé kategorii, byli odměněni diplomy a drobnými cenami. Vítězové z každé kategorie postoupili do okresního kola, které proběhne ve středu 26. 02. 2020 na ZŠ Majakovského v Prostějově.

     Závěrem bych rád poděkoval všem účastníkům letošního školního kola zeměpisné olympiády. Žákům Janu Rozehnalovi, Petru Loskovi a Michaele Mlčochové budeme přát mnoho úspěchů v okresním kole.

                                                                                              RNDr. Bc. Jaromír Vachutka

 • Biologická olympiáda

Dne 23. 1. 2020 proběhlo školní kolo Biologické olympiády ve dvou kategoriích  - kategorie D (pro žáky 6. a 7. třídy) a kategorie C (pro žáky 8. a 9. třídy). V kategorii D soutěžilo 14 žáků, v kategorii C 17 žáků. Soutěž měla celkem tři části – teoretické znalosti, poznávání živočichů a rostlin a laboratorní praktikum. Ve všech částech se žákům vedlo dobře.

Nejlepších výsledků dosáhli:

- v kategorii D: Michaela Zajícová (66% úspěšnost), Diana Volková (60% úspěšnost) a Dominik Heitzer (60% úspěšnost).

Všichni 3 postupují do okresního kola, které se koná dne 21. 4. 2020 na GJW v Prostějově.

- v kategorii C: Dostálík Tomáš (46% úspěšnost), Crhan Ondřej (44% úspěšnost) a Loska Luboš (41% úspěšnost).

Všichni 3 postupují do okresního kola, které se koná dne 8. 4. 2020 na GJW v Prostějově.

                                                                                                                      Mgr. Martina Kovářová 

 • Turnaj v korfbalu

V úterý 21.1.2020 se vybraní žáci 4. a 5. tříd zúčastnili prvního ročníku Školního poháru v korfbale, který se uskutečnil na RG a ZŠ města Prostějova. Naše škola byla zapojena do projektu Školní Korfbal, kde se žáci 1. stupně mohli v hodinách tělesné výchovy s korfbalem seznámit a pod vedením zkušeného reprezentačního hráče Petra Šnajdra trénovat. Turnaje se zúčastnilo celkem 10 týmů složených ze 120 žáků. Naši školu reprezentovalo sedm chlapců, a to Lukáš Mlčoch, Lukáš Prášil, Adam Gabor, Pavel Horák, Dominik Chrobák, Adam Halouzka, Drahomír Kouřil a šest děvčat, Sandra Ferková, Aneta Fojtová, Vendula Fojtová, Sandra Veselská, Adéla Majerová a Samantha Heitzerová. Naši se nakonec umístili na krásném 6. místě.

                                                                                  Mgr. Karolína Čunderlová

 • Olympiáda v českém jazyce

V pondělí 20. ledna 2020 se žáci deváté třídy, Luboš Loska a Nikola Oršelová, zúčastnili okresního kola olympiády z českého jazyka. Soutěž se konala v dopoledních hodinách v prostorách ZŠ Melantrichova v Prostějově. Olympiáda obsahovala dvě části, gramatickou a slohovou. Našim žákům se příliš nedařilo, měli však možnost zúčastnit se a poměřit své znalosti s ostatními.

                                                                                                                   Mgr. Světlana Dočkalová

 • Rozsvěcování vánočních stromků

První adventní víkend proběhlo po celé České republice tradiční rozsvěcování vánočních stromů. Nejinak tomu bylo i u nás. Naše škola byla požádána o vystoupení k rozsvěcování stromečku v Obědkovicích a v Klenovicích na Hané. V sobotu, 30. 11. 2019, se rozsvěcoval stromeček v Obědkovicích. I přes menší organizační a technické problémy se vystoupení nakonec povedlo a žáci sklidili potlesk obecenstva. Od pana starosty dostali sladkou odměnu.

V neděli, 01. 12. 2019, jsme společně s mateřskou školkou a žáky Základní umělecké školy pomáhali rozsvítit vánoční strom v Klenovicích na Hané. Žákyně devátého ročníku krásně zazpívaly za doprovodu ostatních žáků. Poté následoval vánoční taneček, jehož choreografii si vymyslely samy žákyně. Vystoupení se líbilo, všichni dostali sladkou odměnu. Na závěr nás uchvátil ohňostroj.

Mgr. Lucie Marciánová

 • Divadelní představení

Divadelní představení „Bez keců a bez autorit“

Žáci druhého stupně navštívili divadelní představení „Bez keců a bez autorit“ od Divadla Rozmanitostí Most. Divadlo mělo spojovat prvky činoherního, výtvarného a hudebního divadla a mělo být výchovným programem, ve kterém se žáci naučí vnímat autority. Zpracování bylo prezentováno jako blízké teenagerům a divákům mladým nejenom věkem. Nadšení všech zúčastněných, hlavně dospělého doprovodu, brzy opadlo. Byli jsme šokováni množstvím vulgárních výrazů a intimních scén, které se v představení odehrály. Asi po deseti minutách jsme uvažovali o brzkém odchodu z divadla, nicméně pedagogický dozor stále doufal ve zvrat děje a úspěšný konec s výchovným ponaučením. Tak se ovšem nestalo. Žáci i učitelé odcházeli z divadla zaskočeni a překvapeni. Doufáme, že další výběr divadelního představení bude úspěšnější.

Mgr. Marciánová Lucie

 • Šachový turnaj

V pátek 22.11.2019 se konalo okresní kolo přeboru družstev v šachu. Hrálo se ve dvou kategoriích: A (1.-5. třída) a B (6.-9. třída). Naše škola ZŠ Klenovice na Hané měla zastoupení v kategorii B. Turnaj se konal v klubovně šachového oddílu SK Prostějov. Na první šachovnici sehrál své partie Luboš Loska, na druhé Martin Matoušek, na třetí Tobiáš Vrba a na čtvrté Dominik Heitzer, spolu s náhradníkem Filipem Behúlem. Pro kluky, kteří se šachům věnují v rámci šachového kroužku ve škole to byl první ostrý turnaj. První zkušenosti v soutěžních partiích tak kluci sbírali proti týmům ze ZŠ Vrbátky, Brodek u Přerova, Jana Železného a Dr. Horáka (Prostějov). V olympijském bodování se nám podařilo bodovat na třetí a čtvrté šachovnici. Celkově naše škola obsadila 5. místo, turnaj pak vyhrála ZŠ Jana Železného. Klukům je potřeba poděkovat za reprezentaci. Hlavním pozitivem turnaje je především další prohloubení vztahu hráčů k samotné hře.                                           

                                                                                                                Mgr. Stanislav Štěpáník

 • Dobrodružství s počítačem

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 se naše škola zúčastnila soutěže nazvané Dobrodružství s počítačem, kterou pořádalo Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově ve spolupráci se Spolkem přátel CMG v Prostějově a Informačním centrem pro mládež Prostějov.

Školu reprezentovali žáci 5. ročníku: Pavel Horák, Sandra Veselská, Samuel Eliáš Klimt a Tomáš Inderka. Žáci museli v časovém limitu splnit 4 zadané úkoly: počítačovou ilustraci, práci s textem, vyhledávání na internetu a zvládnutí logické počítačové hry. Soutěž měla ukázat, jak si žáci umí poradit s počítačem a internetem a jak umí pracovat v týmu. Současně mohli žáci porovnat své schopnosti a znalosti s ostatními žáky při formátování dokumentu, při malování ukázat svou tvořivost a při hraní hry si bystřili své logickém myšlení.

Přestože se žáci snažili a bojovali o pěkné umístění, skončili na 15. místě. Toto místo obhájili ve velké konkurenci 30. škol z Prostějovského regionu.

Pavlíčeková Helena

 • Scholaris

Další z akcí, věnovanou volbě povolání, byla prezentace středních škol a učilišť pod názvem Scholaris. Akce proběhla ve středu 13. 11. 2019 v Kulturním a společenském centru v Prostějově. Z naší školy se jí zúčastnilo celkem 22 žáků (z 9. třídy a vycházející žáci z 8. a 7. ročníku).

Přehlídka SŠ a SOU zahrnovala jak školy z prostějovského a olomouckého regionu, tak i z dalších měst (Kroměříž, Kojetín, Lutín, Tovačov atd.). V rámci programu mohli naši žáci zhlédnout ukázky prací studentů a učňů, včetně módní přehlídky, a také se seznámili s důležitými informacemi z oboru, který je zajímá. Na Scholaris navazovaly některé střední školy a učiliště z Prostějova Dnem otevřených dveří, kam zamířili žáci se svými rodiči i samostatně. Naše žákyně měly například velký zájem o zdravotnictví, a také o obor prodavačka nebo cukrář. Chlapci se nejvíce zajímali o automobilový průmysl, truhlářství či stavební obory.

Dá se říci, že akce Scholaris splnila očekávání většiny žáků a mohla jim být nápomocna při nesnadné volbě budoucího povolání.

Mgr. Světlana Dočkalová

 • Vystoupení pro seniory

V sobotu 16. 11. 2019 v odpoledních hodinách vystoupili žáci 1. stupně ZŠ na setkání seniorů ve společenském sále v Klenovicích na Hané. Děti z 1. a 3. třídy si připravily taneček na skladbu Večerníček, 2. třída předvedla veršovanou pohádku v kostýmech zvířátek a 3. třída měla přichystanou hranou veršovanou pohádku Paleček a jeho kamarádi. Děvčata ze 4. a 5. třídy předvedla své sportovní umění v přeskocích přes švihadlo na moderní skladbu od skupiny Mirai. Nervozita účinkujících byla veliká, ale děti se moc snažily, aby předvedly všechno tak, jak nacvičily. Proto doufáme, že se vystoupení líbilo.

Po skončení programu v Klenovicích na Hané pomohli rodiče s přepravou svých dětí do kulturního domu v Čelčicích, kde je čekalo další vystoupení, tentokrát pro seniory z Čelčic. Věříme, že i tam vystoupení příjemně zpestřilo odpolední posezení seniorů. Rodičům patří poděkování za pomoc při přepravě dětí z jedné obce do druhé a za jejich spolupráci.

                                                                                                                         Mgr. Margita Holusková

 • O pohár starostů- Vybíjená na kapitány

V pátek dne 15. 11. 2019 proběhl v ZŠ Klenovice na Hané další z řady turnajů O pohár starostů. Nově vytvořený turnaj ve vybíjené na kapitány byl určen pro žáky 4. - 5. tříd základních škol v regionu Haná, a navázal na tradiční řadu soutěží, které pořádají Vrbátky či Bedihošť.

Vybíjená na kapitány se těší velké oblibě u mládeže, a tomu také odpovídala účast na turnaji. Soupeřilo mezi sebou celkem 8 týmů ze základních škol Smržice, Bedihošť, Hrubčice, Kralice na Hané, Olšany, Vrbátky a Hněvotína, a samozřejmě místní Klenovice na Hané. Hrálo v hale TJ Sokol Klenovice na Hané, na dvou hřištích zároveň. Vítězným týmem se nakonec stal tým z Hněvotína, který ani v jednom zápase nezaváhal. Týmy na stupních vítězů obdržely pohár a medaile. Všechny družstva pak dostaly drobné ceny v podobě sladkostí od pověřence školy v oblasti GDPR Bc. Radka Kubíčka, MBA.

Závěrem děkujeme všem účastníkům turnaje, organizátorům, vedení školy za podporu v organizaci, panu řediteli Vrbátek za koordinaci dopravy a celkovou finanční záštitu nad turnajem. Doufáme, že takto započatá sportovní tradice v rámci soutěže O pohár starostů bude pokračovat i v dalším roce.                                                                   

 Mgr. Stanislav Štěpáník

 • Florbal

Florbal 2.stupeň

V letošním roce jsme se v rámci Asociace školských sportovních klubů, jako již předešlý rok, přihlásili do turnaje ve florbalu. Velký zájem projevili převážně chlapci. Z tohoto důvodu jsme se zúčastnili okresních soutěží mladších chlapců dne 14. 11. 2019 a starších chlapců dne     20. 11. 2019. Naši školu ve skupině mladších chlapců reprezentovali Veronika Ferková, Filip Behúl, Martin Matoušek, Petr Loska, Dominik Heitzer, Samuel Látal, Patrik Burda, Adam Halouzka, Denis Jašurek, Tomáš Inderka. Za zmínku stojí především sportovní výkony Adama, Tomáše a Denise, kteří příkladně vedli celý tým. Ve skupině starších chlapců reprezentovali školu Matyas Přikryl, Petr Kočí, Pavel Štětař, Michal Buček, Luboš Loska, Pavel Novák, Matěj Mazourek, Jiří Prečan a Vít Chytil.

Chlapci obou kategorií projevili nesmírnou snahu a jejich odhodlání se projevilo i na skóre zápasů. Z nezkušených hráčů v minulém roce se stali zkušení mazáci, kteří si zasloužili postup. Bohužel vlivem štěstěny se jim postup nezdařil, pro letošní ročník chlapci nepostoupili do krajského kola. Nicméně pokud jejich zlepšení bude v dalším roce stejně markantní jako letos, mají obrovskou šanci postoupit do do krajského kola.

Florbal 1.stupeň

V letošním roce jsme se v rámci ČEPS nově přihlásili do turnaje ve florbalu prvního stupně základních škol. Důvodem bylo vysoké nadání žáků 4.-5. tříd a jejich odhodlání prokázat své kvality. Z tohoto důvodu jsme se zúčastnili okresních soutěží mladších žáků dne 19.11.2019. Naši školu ve skupině mladších žáků reprezentovali Adam Halouzka, Tomáš Inderka, Dominik Chrobák, Lukáš Prášil, Lukáš Mráček, Lukáš Mlčoch. Na začátku turnaje jsme startovali proti škole z Hvozdu, což byli favorité celého turnaje. Kluci poprvé na soutěži nebyli sehraní, a tak Hvozdu podlehli. Toto byla jediná porážka, kterou naši hráči inkasovali. V každém dalším zápase byli lepší a lepší, a i družstvo Hvozdu v čele s trenérem uznalo, že další zápas se sehraným družstvem z Klenovic by pro ně byl velkým oříškem. Pro letošní ročník chlapci nepostoupili do krajského kola. Nicméně byli chváleni ostatními trenéry i hráči za výkony v soutěži. Letošní rok byl pojat ryze cvičně a pro rozšíření obzorů žáků.

V příštích letech už věřím v umístění našich družstev a v prokázání kvalit hráčů.

                                                                                              Bc. Lukáš Zatloukal

 • Drakiáda

Dne 12. 11. 2019 proběhl na naší škole I. ročník Drakiády, pořádané školní družinou. Počasí se rozhodlo, že nám nebude přát, pršelo a pršelo. Měli jsme připravenou mokrou variantu, děti soutěžily na pěti stanovištích (dračí slalom, skládání rozstříhaného obrázku draka, hod dráčkem na cíl, dračí logické hádanky a hlavolamy a výroba  sádrového dráčka). Za splněné úkoly žáci dostali sladkou odměnu. Zúčastnilo se 30 dětí. Během soutěže  mohli všichni ochutnat punč, který nám připravily kuchařky ze školní jídelny. Myslím si, že se akce vydařila, i když venku pršelo.

                                                                                                                                Pavla Kordová

 • Soutěž dýní

 Soutěž „O nejstrašidelnější, nejveselejší a nejoriginálnější dýni“ má na Základní škole v Klenovicích na Hané opravdu dlouholetou tradici.

Jako každoročně i v  tomto roce se sešlo více než 60 dýní  nejrůznějších barev, velikostí a tvarů.

 Jeden by si myslel, že není možné vyrobit něco, co už tu nebylo. Omyl! I tentokrát se sešly opravdu originální dýně. Máme závodní auto se startovním číslem pět, sněhuláka, hrad i s rytíři, vězení, netopýra, skřítky i čarodějnice. Kdo neviděl, možná neuvěří, kolika různými způsoby se dýně může usmívat, či šklebit, dokonce jedna se usmívá s rovnátky. Strašidelné dýně svoji hrůzu ukazují hlavně za tmy. Když se rozsvítí, vyniknou hroziví bubáci, čarodějnice i sovy.

Stejně jako v minulých letech téměř 14 dnů mohou kolemjdoucí tuto krásu obdivovat před hlavním vchodem školy.

Všichni majitelé dýní byli odměněni pochvalou a sladkostí. Nejlepší autoři pak obdrželi diplom a drobnou věcnou cenu. Poděkování patří všem rodinným příslušníkům, kteří pomohli s výrobou, nápadem nebo dopravou dýní do školy.

                                                                                                               Mgr. Helena Kaprálová 

 • Strašidelná škola

Už několik let se na konci října mění Základní škola Klenovice na Hané na STRAŠIDELNOU ŠKOLU. Nejinak tomu bylo i tento rok. V pátek 25. 10. 2019 na schodech vítaly návštěvníky veselé, originální i strašidelné dýně. Po vstupu do budovy bylo možno u čarodějnic zakoupit hrací kartu. Pak už se mohli zájemci vrhnout do plnění strašidelných úkolů v patře, přízemí, suterénu i ve sklepení školy.  Všechny prostory byly vyzdobeny duchy, bubáky, kostrami, příšerkami, mumiemi, krysami, pavučinami i pavouky, netopýry a spoustou svíček. Po zdárném splnění strašidelných úkolů obdrželi odvážní soutěžící malou odměnu a záznam do hrací karty. Po vyplnění celé karty si vyzvedli překvapení u staré čarodějnice.

Hlad a žízeň se mohly utišit v baru U kostlivce. Nabízely se nejrůznější pochoutky: sušení netopýři, pečené prstíky nenechavců, dušené mozečky, myšky s růžovými ocásky i žabí chuťovky a další dobroty. Tentokrát byly největší atrakcí chuťovky s pravými červy a cvrčky. Každý, kdo měl chuť a dobrý žaludek, mohl ochutnávat, co hrdlo ráčí a to zdarma. Nechyběl ani tanec strašidel. Odvážlivci si následně mohli zatančit s nimi. Unavení návštěvníci odpočívali v Pekelném občerstvení u šálku kávy či čaje. Na památku si zájemci pořídili fotografii v našem foto-koutku, což byla novinka oproti minulosti. Asi po dvou hodinách návštěvníci pomalu školu opouštěli.

Doufáme, že si všichni návštěvníci i tu letošní Strašidelnou školu dostatečně užili.

Poděkování patří všem, kteří se na uskutečnění akce podíleli. Zvláštní poděkování zaslouží rodiče, kteří hojně zásobili náš ochutnávkový bar opravdu originálními, strašidelnými pochoutkami.

Mgr. Helena Kaprálová

 • Dopravní výchova

Čtvrteční dopoledne dne 21.10.2019 strávili žáci 4. ročníku v Dětském dopravním centru DDC Prostějov. V rámci výuky dopravní výchovy zde nejdříve pod vedením lektorů prošli teoretickou částí výuky, ve které si zpočátku připomněli dopravní značky a základní vybavení cyklisty. Dále se pak seznámili s nejdůležitějšími pravidly pohybu cyklisty po vozovce. Pomocí interaktivní tabule se naučili jak projíždět křižovatky se světelnou signalizací i bez ní. Po teoretické části už děti nasedly na kola a své poznatky vyzkoušely, zatím však pouze cvičně, na křižovatkách a komunikacích dopravního centra. Než budeme moci děti pustit bez obav do skutečného dopravního provozu, budou muset navštívit dopravní centrum ještě dvakrát. Aby získaly průkaz cyklisty, musí navíc na jaře úspěšně projít testem. Snad budou všichni při této malé zkoušce úspěšní.

Mgr. Iveta Vodná

 • Burza práce

Jakou střední školu nebo učiliště si zvolit? Jaká profese by se mi líbila? To jsou otázky, na něž musí žáci devátého ročníku spolu se svými rodiči najít tu správnou odpověď. Snazší orientaci při volbě povolání žákům a studentům umožňuje Burza práce a vzdělání, která se letos uskutečnila 15. října v areálu Národního sportovního centra v Prostějově.

     Tato akce je určena pro každého, kde se chce seznámit se zajímavými a perspektivními zaměstnavateli a školami, které s nimi spolupracují. Důležitou součástí „burzy“ byla prezentace regionálních i nadnárodních zaměstnavatelů a jejich výrobních programů, a to nejrůznějšího zaměření. Chlapce nejvíc lákala prohlídka techniky Armády České republiky, policejních motocyklů či moderních typů traktorů. Velkým lákadlem byla také ukázka laserového simulátoru nebo malého robota, který bezchybně zvládal řadu úkonů. Na své si ale přišly i dívky, pro které byla atraktivní třeba návštěva kadeřnického a kosmetického mini salonu nebo je zaujal stánek propagující práci zdravotních sester.

     Burzu práce a vzdělání pro žáky a studenty uspořádal Úřad práce ČR, Okresní hospodářská komora v Prostějově a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Spolupořadatelem této prospěšné akce je jako už tradičně statutární město Prostějov.

                                                                                                                   Mgr. Světlana Dočkalová

 • Minifotbal

V rámci podzimních soutěžních klání, ve čtvrtek 10. října 2019, naši základní školu reprezentovalo v okresním finále školní sportovní soutěže v minifotbale celkem devět žáků, z toho dvě děvčata. Akce se uskutečnila za poměrně chladného počasí na venkovním hřišti sportovního areálu Fotbal Prostějov. V kategorii starší žáci (8. až 9. třída) byly našimi soupeři tři žákovské týmy: ZŠ a RG Železného Prostějov, ZŠ Valentova a Nezamyslice.

Barvy ZŠ Klenovice na Hané hájili naši žáci statečně a do boje o postup se vrhli s plným nasazením a podle platných pravidel. Přestože všem týmům podlehli a postoupit do finále Olomouckého kraje se nám nepodařilo, zaslouží si naši fotbalisté velkou pochvalu. Hráli férově, odhodlaně a ukázali pěknou spolupráci v rámci jednoho týmu.

Všichni pevně věříme, že sportovní úspěch přijde příště! Ať už půjde o zápas ve fotbale, přehazovanou či třeba florbal.

                                                                                            Mgr. Světlana Dočkalová 

 • Logická olympiáda

V měsíci říjnu proběhla celorepubliková matematická soutěž nazvaná Logická olympiáda. Žáci vyplňovali na počítačích online test, který se skládal z 25 otázek. Test bylo možné vyplnit buď z domova a nebo ve škole.

Z naší školy se aktivně zúčastnilo v kategorii A (3. – 5.třída) celkem 6 žáků , v kategorii A2 (2.třída) 3 žáci, v kategorii B (6. – 9.třída) 22 žáků.  Nejlépe se umístil Tobiáš Vrba ze 7.třídy, který postoupil do krajského kola. Krajské kolo se uskutečnilo 1. listopadu 2019 v Národním domě v Prostějově. Do finále se Tobiáš sice nedostal, ale i tak mu patří velké poděkování za reprezentaci školy.

Mgr. Lenka Krampolová

 • O pohár starostů - přehazovaná

Ve čtvrtek 17.10. 2019 se v Klenovicích na Hané uskutečnil již 2. ročník turnaje O pohár starostů v přehazované dívek. Hrálo se v tělocvičně ZŠ Klenovice na Hané a hale TJ Sokol Klenovice na Hané. Turnaje se zúčastnilo celkem pět škol, z Hněvotína, Bedihoště, Vrbátek, Olšan u Prostějova a místní dívčí družstvo Klenovic na Hané. Děvčata bojovala ve dvou kategoriích, a to mladší (6.-7. třída) a starší (8.-9.) třída. 

Družstva se navzájem podporovala, a tím vytvořila skvělou, místy téměř elektrizující atmosféru. Dle výsledků zápasů ve skupině byla družstva nasazena do vyřazovacích bojů. Semifinálové zápasy byly dramatické, ale do finále v kategorii starší nakonec postoupili domácí Klenovice na Hané a Vrbátky. Klenovice na Hané v tomto finálovém zápase zhodnotily výhodu domácího prostředí a dokázaly v kategorii starší vyhrát. V kategorii mladší rovněž dominovaly domácí žačky, které ve finále porazily Hněvotín, a také vyhrály zaslouženě zlaté medaile. Na závěrečném předávání cen dostal každý tým diplom a týmy na stupních vítězů medaile a pohár. V průběhu turnajového dne pak bylo nachystáno občerstvení pro účastníky. Celé akce se přibližně účastnilo téměř 100 žákyň.

Závěrem děkujeme všem účastníkům turnaje, pedagogům za organizaci a pomocníkům při chystání turnaje. Rovněž děkujeme panu řediteli z Vrbátek, který drží nad celou akcí finanční záštitu. Doufáme, že tato sportovní tradice bude v naší škole i nadále pokračovat v příštím ročníku.

Mgr. Stanislav Štěpáník

 • Zájezd do Osvětimi

Dne 4. 10. 2019 se malá skupinka žáků naší školy (ze třídy 7.A a 8.A) zúčastnila zeměpisné exkurze do polské Osvětimi a Krakowa. Naši žáci se připojili ke skupině žáků ZŠ a RG města Prostějova, která měla exkurzi organizovanou Sportcentrem - DDM v Prostějově. Na slunečný páteční den pro nás byla naplánovaná prohlídka koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi a následně návštěva královského města Krakow. První zastávkou našeho putování byla Osvětim – město spojené s černou historií minulého století, se smrtí a genocidou. Prohlídka koncentračního tábora v Osvětimi měla dva prohlídkové okruhy. První částí byl koncentrační tábor Auschwitz (Osvětim), kde jsme během asi dvouhodinové prohlídky prošli 6 budov. Druhou částí byla prohlídka vyhlazovacího tábora Birkenau – Březinka, který se nachází v těsné blízkosti Osvětimi. Zde, na rozlehlém prostoru, žáci viděli příjezdovou kolej a bránu do tábora, která se stala symbolem holocaustu. Někteří žáci odcházeli z tábora s rozporuplnými pocity, s novými poznatky i soucitem nad touto dobou a jejími oběťmi. Uvědomili si, že prošli místem, kde na každém jejich kroku zemřel jeden nevinný člověk. Další zastávkou bylo město Krakow. Prošli jsme kratičký prohlídkový okruh z nábřeží řeky Wisly, pod královským hradem Wavel až do centra města na krakowské Hlavní náměstí (Rynek Główny). Cestou zpět jsme okrajově prošli hradem Wavel a vydali se ve večerních hodinách zpět domů.

Mgr. Martina Kovářová

 • Evropský den jazyků

Dne 26.9. jsme na naší škole oslavili Evropský den jazyků. Kolektiv učitelů pro své žáky připravil soutěž, která prověřila nejen jejich jazykové znalosti, ale i jejich schopnost spolupracovat a pracovat pod tlakem jako tým. Žáci z různých ročníků ve smíšených skupinách plnili na jednotlivých stanovištích úkoly z různých oborů jazykovědy. Na jednom stanovišti si prověřili své znalosti slovenštiny, na jiném zase co ví o hanáčtině. Snažili se také podle poslechu poznat různé jazyky, opravit chyby v anglickém a českém textu. Mezi nejobtížnější úkoly pak patřil Scrabble, kde měli složit za 20 minut co nejvíce německých slov. Soutěž naše žáky zaujala, soutěžili s plným nasazením a na konec si ti nejlepší odnesli drobné ceny. O ceny ale tolik nešlo. Důležitější bylo, že jsme se zábavnou formou naučili zase něco nového a uvědomili si rozmanitost světa ve kterém žijeme. Vždyť v současnosti existuje ve světě více než 6000 jazyků!

Mgr. et Bc. Šváb Milan

 • Pohár starostů

Dne 25.9.2019 se naše škola zúčastnila závodu O pohár starostů v Olšanech u Prostějova. Naši školu hrdě reprezentovali: Charvát Matěj, Pěček Matyáš, Machalová Miriam Kristýny, Rubáčová Markéta, Štětařová Kristýna z 1. třídy, Drexa Michal, Inderková Kateřina, Krajíčková Karolína, Grůzová Tereza, Lubič Jan z 2. a 3. třídy, Kouřil Drahomír, Klučková Miluše, Halouzka Adam, Fojtová Aneta, Mlčoch Lukáš jako reprezentanti 4. a 5. třídy. Za 6. a 7. třídu podali vynikající výsledky Zajícová Michaela, Burda Patrik, Jašurek Denis, Behúl Filip, Ferková Veronika a Matoušek Martin. A konečně 8. a 9. třídu reprezentovali Mazourek Matěj, Adámková Karolína, Oršelová Nikola, Buček Michal, Štětař Pavel. Všichni naši závodníci bojovali nad svoje možnosti a podali vynikající výkony. Za zmínku pak stojí zejména družstvo 6. a 7. třídy, které o třetí místo paradoxně připravil vytrvalostní běh družstev. V závodě dominoval náš závodník Patrik Burda, který nasadil od začátku neuvěřitelné tempo, na které nikdo z ostatních závodníků nestačil. Součet časů nakonec bohužel neprávem zpečetil krásné čtvrté místo. Nejlépe se umístilo družstvo 8. a 9. ročníku, které si vybojovalo zasloužené třetí místo. Za zmínku pak stojí především výkony Michala Bučka, který prokázal své všestranné kvality a výkony Karolíny Adámkové, která překonala sama sebe, a i přes silné křeče se nevzdala a bojovala až do posledních sil.

Bc. Lukáš Zatloukal


 • Zeměpisná přednáška 

Dne 24. 9. 2019 se 71 žáků 2. stupně naší školy zúčastnilo zeměpisného vzdělávacího programu Kolumbie – ráj slasti a neřesti. Přednáška navazovala na předešlé ročníky, kdy naši žáci zhlédli pořad o Brazílii a Myanmaru.

Více než hodinový program byl velice poutavý. Pořadatelé střídali své výstupy s videoprojekcí cestovatele, který Kolumbii během posledního roku několikrát navštívil. Moderátoři programu představovali dva učitele, kteří seznámili děti s faktickými informacemi o zemi i regionu, cestovatel potom zavedl žáky do nejzajímavějších koutů této pozoruhodné země a povyprávěl o dobrodružství, které během svých cest zažil.

Během přednášky žáci zavítali mezi obyvatele kmene Nukak Makú, tento kmen patří mezi deset nejohroženějších kmenů světa a hrozí mu zánik, protože se nedokáže přizpůsobit modernímu životu. Cestou průvodce a cestovatele mohli žáci vidět rozlišnost kultur a tradic, nebezpečí kolumbijských měst a jejich mafie, poznali odlišnosti bohatství překupníků drog a chudobu původních obyvatel. Při výpravě do pestré přírody žáci zjistili, jak žijí kolibříci, kladivouni a další typičtí živočichové Jižní Ameriky, měli možnost pochopit přírodní jevy, které rozmanitost kolumbijské krajiny vytvářejí.

Kolumbie je země velmi rozmanitá, pro mnohé neznámá, mnoho žáků nemělo ponětí o stylu života v tomto státě. Právě pro ně bylo toto setkání o to více zajímavější.

Během programu byly velmi pěkně zpracovány informace ze zeměpisu, přírodopisu i dějepisu. Škola dostala pracovní listy a materiály (mapy, DVD), které lze s žáky ve výuce zeměpisu nebo ostatních předmětů využít.

Přínos a podání informací hodnotím více než kladně, samotným žákům se přednáška velmi líbila. Škoda jen, že žáci nedokázali udržet pozornost a kázeň a někteří svými projevy program narušovali. Ale i tak si žáci odnesli spoustu nových poznatků a zážitků.

Už teď se těšíme na pokračování, za rok nás čeká další velmi zajímavá země – Senegal. Určitě se vzdělávacího programu zúčastníme.

Mgr. Martina Kovářová

 • Zahájení nového školního roku 2019/2020

Letním prázdninám už jsme zamávali a ke slovu se přihlásil nový školní rok 2019/2020. První setkání žáků s učiteli proběhlo po prázdninové pauze v pondělí 2. září. Všechny přítomné žáky, jejich rodiče a také zaměstnance ZŠ Klenovice na Hané nejprve přivítala paní statutární zástupkyně Mgr. Veronika Hulová a za vedení školy se slova ujal i RNDr. Bc. Jaromír Vachutka. Hodně úspěchů v novém školním roce přišel žákům a učitelům popřát také starosta obce, pan Stanislav Cetkovský. O krátký kulturní program se postaraly šikovné žákyně z prvního stupně naší školy. Básničky, které nám všem připomněly čas léta a prázdnin, přednesly sestry Fojtovy ze 4. třídy. Velký potlesk za povedené taneční vystoupení pak sklidila žákyně 5.A Miluška Klučková. Závěr slavnostního zahájení školního roku patřil tomu nejdůležitějšímu, a to pasování prvňáčků, kteří se tímto zařadili mezi opravdové školáky. Jejich třídní učitelkou se stala Mgr. Margita Holusková a učit se budou v pěkné, obrázky vyzdobené třídě 1.A. Jako upomínku na svou školní premiéru dostal každý z prvňáčků drobné dárky, které si s sebou odnesl domů.

Mgr. Světlana Dočkalová