Zákl. škola Klenovice na Hané
Klenovice na Hané 231
79823
e-mail: zsklenovice@pvskoly.cz

kancelář školy:
tel.,fax.: 582 384 131,
mobil: 739 414 942

školní jídelna:
tel.:582 384 734
mobil: 739 414 932


banner

Události roku 2018/2019

 • Okresní kolo Pythágoriády

  Dne 28.5. 2019 proběhlo v prostorách ZŠ Dr. Horáka Prostějov okresní kolo Pythágoriády kategorie Z 6,7,8. Naši školu reprezentovali žáci sedmého ročníku. Ze 7. B Káňa Martin a ze 7. A Mazourek Matěj. K úspěšnému řešiteli bylo potřeba získat alespoň 10 bodů (tj. 10 úspěšně vyřešených úkolů). Klukům jsme drželi pěsti a ač ve velké konkurenci žáků prostějovských škol a gymnázií nedosáhli počtu bodů pro úspěšné řešitele, děkujeme jim za reprezentaci a doufáme, že příští rok se opět zúčastní.

  Vendula Galbová

   

 • Vzdělávací program v KHS „Jíme zdravě“

  V pondělí 20. 5. 2019 se žáci 4. a 5. ročníku účastnili vzdělávacího programu na KHS Olomouc s názvem „Jíme zdravě“. Cestovali jsme vlakem a tramvají, případně pěšky. Počasí nám nepřálo a celou cestu na zmíněný program nám pršelo. Z tohoto důvodu jsme se nemohli věnovat některým památkám, jak jsme měli v plánu. Na místo jsme tedy dorazili trošku dříve a docela mokří. Žáci se nejdříve aklimatizovali, posvačili a napili se. Pak už si je pracovnice KHS rozdělila do skupin a dali se společně do práce. Výklad byl prokládán různými úkoly, které se skupinám bodovaly. Žáci pracovali s velmi věrohodnými pomůckami (napodobeniny jídla), Z nich vytvářeli  zdravé nebo naopak nezdravé snídaně, obědy svačiny, večeře. Úkoly si museli přečíst na tabuli, kam byly promítány. Občas se stalo, že ztratili nějaký bod, protože si úkol správně nepřečetli. Závěrem byla jejich činnost vyhodnocena a odměněna. Do školy jsme si navíc přinesli plakátek a rozvrhy. Měli jsme trochu času a tak jsme se pěšky vydali na náměstí, abychom si prohlédli alespoň něco z toho, co jsme ráno nestihli. Olomoucká radnice byla k naší smůle obestavěná lešením. Orloj ale vidět byl.  Sloup Nejsvětější trojice jsme samozřejmě nemohli minout bez povšimnutí. Následovala krátká zastávka na zmrzlinu, či jiné občerstvení. Pak už jsme se vydali na tramvaj a vlakem domů. Některé žáky jsme předali rodičům v Čelčicích. Ostatní s námi šli po cyklostezce zpět do Klenovic na Hané.

  31. 5. 2019 Mgr. Kaprálová

   

 • Závěrečné práce žáků 9. ročníku

  V pátek 14. 6. 2019 se na naší škole tradičně konaly prezentace závěrečných prací žáků
  9. A. Absolventi prokázali nabyté znalosti a schopnosti při obhajobě své ročníkové práce a seznámili nás s jejich obsahem a vlastní přípravou. Pod vedením učitelů zpracovali různorodá témata podle vlastního výběru, přičemž měli vycházet ze svých zájmů, hobby nebo toho, o čem sami něco vědí a o čem jsou schopni s námi diskutovat. Komise složená z řad učitelů i vedení školy se po prezentaci doptávala na další zajímavosti a zjišťovala, co žákům závěrečná práce přinesla a čím je obohatila.

  Žáci zvolili zajímavá témata, některá byla více teoretická, jiná zase zcela praktická. Zhlédli jsme tedy dovednosti kadeřnické, kuchařské, cukrářské, výtvarné či hudební. Prezentace dopadly, i přes prvotní nervozitu a strach, pro všechny zúčastněné dobře a žáci si konečně zaslouženě oddechli. Děkujeme za pěkné výstupy a budeme se těšit příští rok na stejně povedené prezentace.

  Mgr. Kateřina Vondrová

   

 • Školička nanečisto

  V úterý 5. 6. 2019 navštívili naši školu rodiče s předškoláčky. Zatímco se budoucí prvňáčci pomocí klubíčka poznávali a zkoušeli si, jak to v skutečné škole chodí a jak funguje interaktivní tabule, pro rodiče byla připravena ukázka pomůcek do 1. ročníku s doporučením, čeho se při nákupu vyvarovat. Věříme, že jsme tím přispěli ke klidnému průběhu začátku v 1. ročníku.                                                                                  

    Mgr.Šárka Plevová                 

 •  Krajské kolo v atletickém trojboji                                                                                                                                                        V úterý 11. 6. se čtyřčlenné družstvo naší školy, ve složení Adama Halouzky, Dominika Chrobáka, Adély Sovové a Terezy Kromkové, zúčastnilo krajského kola v atletickém trojboji v Olomouci, kam postoupili společně s dalšími dvěma družstvy z okresního kola.
  Na soutěžící čekala opět řada disciplín, ve kterých museli prokázat svoji zdatnost, sílu ale i rychlost. Nejprve absolvovali běh na 50m, poté skok do dálky, vrh kriketovým míčkem a zlatým bodem dne byla smíšená štafeta družstev, kde sehrála významnou roli týmová souhra.
  Na prvních příčkách se naši sice neumístili, mezi konkurencí se však neztratili a bojovali až do poslední chvíle.                                                                                                                                                                           

  Mgr. Karolína Čunderlová

 • Návštěva knihovny – 2. A

  V úterý 23.4.2019  navštívili žáci 2. ročníku knihovnu v Klenovivích na Hané. Velmi mile nás zde přivítala paní knihovnice. Paní knihovnice seznámila žáky s řazením knih v regálech, s žánry, které si mohou v knihovně půjčovat. Dále žákům pustila ukázku z knížky O pejskovi a kočičce. V závěru besedy si žáci prohlíželi  knížky, které se v knihovně nachází. Návštěva byla pro žáky velmi přínosná, dozvěděli se spoustu zajímavých a užitečných rad o knihách.

                                                                             Mgr. Lenka Skaličková

   

 • DEN ZEMĚ - 2.A

  Ve středu 24.4.2019 jsme se zúčastnili v rámci projektového vyučování oslav  Dne Země. Vyrazili jsme na vycházku do Čelčic (k rybníku). Během vycházky jsme se zaměřili na poznávání přírody a její ochranu, na třídění a recyklaci odpadů, sbírání odpadů. Ve třídě se žáci rozdělili na skupinky. Každá skupinka dostala plastový pytel (sáček), do kterého sbírala odpadky. Odpadky jsme sbírali od Klenovic až k rybníku k Čelčicím.  Po návratu z vycházky jsme vypnili nachystané pracovní listy.  Po vyplnění jsme vyhodnotili nejlepší sběrače. Děti vše zvládly bez problému a vycházka se jim velmi líbila.                    

                                                                                                             Mgr. Lenka Skaličková

 • Atletický trojboj v Prostějově

Dne 4. 6. 2019 proběhlo na hřišti ZŠ Jana Železného v Prostějově okresní kolo atletického trojboje, kterého se zúčastnili vybrání žáci a žákyně 4. a 5. tříd základních škol.
  Soutěžící museli poměřit své síly ve 3 individuálních disciplínách, a to: běhu na 50 m, skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem. Poslední disciplínou byla smíšená štafeta.
  Naši školu reprezentovali dva chlapci Adam Halouzka a Dominik Chrobák, a dvě dívky Adéla Sovová a Tereza Kromková.
   Vybojovali krásné 3. místo, a postupují tak do krajského kola, které se uskuteční 11. 6. v Olomouci.

Mgr. Karolína Čunderlová

 • Den s IZS/ Den civilní obrany

  V pátek dne 17. května 2019 proběhl na naší škole projektový den s názvem Den s IZS/Den civilní obrany určený žákům druhého stupně. Pro tento účel nás navštívili instruktoři z olomoucké volnočasové a zážitkové agentury HraNa s jejich projektem „Život na hraně“ a celý den se nesl v duchu aktivního zapojení žáků na různých stanovištích. Seznámili se s evakuací a evakuačním plánem, první pomocí při autonehodě, důležitými čísly a jejich použitím, vyzkoušeli si resuscitaci na figuríně, orientaci v terénu, navigování složek IZS. Kromě život zachraňujících aktivit se v tělocvičně dozvěděli o lanových aktivitách, kde si také mohli zkusit slaňování a na dvoře školy byla poté k dispozici dvojitá střelnice se všemi bezpečnostními prvky. Věříme, že se žáci něco nového naučili nebo si alespoň prvky první pomoci připomenuli a že je projektový den bavil.

  Mgr. Kateřina Vondrová

   

 • Den matek

  V pátek 10. 5. 2019 se uskutečnila na naší škole akce pro všechny maminky, babičky, tety a ostatní návštěvníky, kteří se přišli podívat na své děti. Příjemně strávené odpoledne se skládalo ze dvou částí. První polovina byla vyplněna vystoupením žáků, které začalo básničkou v podání dětí 1. a 2. třídy (Hana Bukvová, Lucie Koníčková, Barbora Janovcová, Andreas Němec, Denisa Šoupalová, Adéla Behulová). Pak následovalo vystoupení žáků          1. třídy s pohádkou Doktor Brok, ve které se zapojila se téměř celá třída, a samostatně vystoupil Michal Mráček s básním Co zpívají hvězdy. Dále vystoupily děti z II. oddělení školní družiny a zahrály pohádku Kouzelná píšťalka (Karolína Krajíčková, Jakub Faltýnek, František Molčík, Matěj Luzar, Alexandr Heitzer, Samantha Heitzerová). Závěrem proběhlo vystoupení dětí I. oddělení ŠD s pohádkovým příběhem s názvem Mach a Šebestová a utržené sluchátko. Hlavními herci byli Eliška Toběrná, František Grůz a další herci (Tereza Markvartová, Alena Mrvová, David Jančík, Andreas Němec, Michal Jančík, Denisa Šoupalová, Tereza Grůzová, Lucie Koníčková, Lukáš Koníček, Adéla Behulová). Součástí bylo také taneční vystoupení v podání Miluše Klučkové a Nely Štěrbové a hudební vystoupení, kdy na trubku zahrála Eliška Toběrná a na příčnou flétnu Nela Štěrbová. Konec byl velmi dojímavý, žákyně Alena Flašarová a Nikola Oršelová zazpívaly populární písně věnované maminkám. V druhé části odpoledne byly připraveny dílničky pro maminky s dětmi, kde si vyrobily malé dárečky ke dni matek.

                                                                                                                                                  Kordová Pavla


   

 • Den čarodějnic

  Dne 29. 4. 2019 se výuka nesla v duchu Dne čarodějnic. Děti měly možnost přijít do výuky v kostýmech. Zejména mladší děti vzaly tento úkol velmi zodpovědně. Třídy zaplavili mladí kouzelníci a čarodějnice, objevil se i pavouk křižák. Akci podpořili i učitelé, kteří přišli v „čarodějnickém oděvu“    a přichystali pro mladší žáky „čarodějnou školu“, např. žáci 1. ročníku počítali pavouky, sovy, kouzelnické klobouky nebo netopýry, psali zaklínadlo nebo hledali na obrázcích čarodějnic rozdíly         a cestu z bludiště. Nezklamala je ani poslední hodina angličtiny. Stejně tak ostatní paní učitelky si v jednotlivých třídách připravily pro žáky spoustu úkolů, hádanek a kvízů v čarodějnickém duchu. Celá akce se vydařila a děti odcházely domů spokojené.

                                                                                                                                                      Mgr. Šárka Plevová

   

 • Den s Integrovaným záchranným systémem 26. 04. 2019

       V pátek 26. 04. 2019 se žáci 1. – 5. ročníku opět vypravili společně, tentokrát do Prostějova, v rámci projektového Dne s IZS. V areálu cyklistického velodromu měly složky integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotníci, vojáci a celní policie) připravená stanoviště, na kterých se žáci mohli seznámit s prací jednotlivých složek, materiálním vybavením                      a speciální technikou.

       Prakticky si žáci vyzkoušeli ošetření a záchranu zraněného člověka, jízdu autem na simulátoru, oblékli se do hasičské výstroje i do výstroje policisty. Nejen že si prohlédli, ale  také osahali vojenskou vozovou techniku a zbraně, měli možnost vidět různá vozidla celní správy. Zhlédli také zásah záchranných složek při několika simulovaných akcích – vyproštění zraněného při dopravní nehodě, vyhledávání drog a zbraní vycvičeným psem a práci hasičů s hydraulickou rukou.

       Na mnoha stanovištích žáci plnili různé úkoly z dopravní výchovy a zdravovědy, za které získávali drobné ceny nebo žeton, který potom mohli vyměnit za cukrovou vatu.

       Nejenom kvůli pěknému počasí, ale také díky profesionalitě záchranných složek se celý den vydařil a žáci si odnesli spoustu užitečných informací a nevšedních zážitků.                                                                              Mgr.Margita Holusková


   

 • Exkurze v ZOO Olomouc- 1. st. konaná 25.4.2019

  Ve čtvrtek 25. 4. 2019 se žáci 1. stupně zúčastnili exkurze v ZOO Olomouc. Po patřičném poučení o chování a bezpečnosti během akce jsme v 8:00 hodin odjeli dvěma autobusy směrem k Olomouci. Na místě nás přivítal zaměstnanec zoologické zahrady, který nám předal objednané pracovní sešity a pronesl úvodní slovo. Pak už jsme se vydali na prohlídku jednotlivých pavilonů a výběhů se zvířaty. Během cesty se děti seznámily se spoustou zajímavých zvířat a získávaly tak potřebné informace k plnění úkolů v pracovních sešitech. Po trase prohlídky samozřejmě nechyběla ani přestávka na občerstvení a zakoupení suvenýrů. Přestože se v zoologické zahradě stále odklízejí následky ničivé vichřice, je všude plno klád      a některé úseky jsou uzavřené, počasí nám přálo a děti byly spokojeny. Kromě suvenýrů si odnesly i spoustu nových poznatků a zážitků.

                                                                                                Mgr. Iveta Vodná, učitelka 1. st.

   

 • Odznak všestrannosti

  V letošním roce jsme se opět zúčastnili soutěže: Odznak všestrannosti. Sportovní klání se konalo v pondělí 8.4.2019 a hostila nás Základní škola Melantrichova. Naši školu reprezentovali: Jan Sedlák, Nikola Oršelová, Alena Flášarová, Lucie Vondrušková, Barbora Lasovská, Michal Buček, Pavel Štětař, Pavel Novák, Matěj Mazourek, Petr Kočí, Matyas Přikryl, Adam Zapletal a Michaela Černíčková. Počasí nám přálo a tak se všichni účastníci mohli těšit ze skvělé atmosféry velkých závodů. Závodilo se v následujících disciplínách: trojskok, medicinbal, švihadlo, kliky, běh na 1000m nebo dribling. Nejvíce výpravu však nadchla gymnastická tělocvična s odpruženou podlahou, kde jsme trávili volné chvilky mezi disciplínami. Celé závody uzavíral běh na 1000m, kde už tak vyčerpaní účastnicí ze sebe vydali opravdu všechno a předvedli tak sílu svého odhodlání se umístit. Nakonec jsme skončili na krásném sedmém místě, ale hlavně si žáci rozšířili svoje obzory. Změřili síly se závodníky z jiných škol a mnozí si udělali i nové kamarády. Všichni závodníci reprezentovali naši školu svědomitě a do každé soutěže šli s plným nasazením. Všem žákům bych chtěl tímto poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy a pogratulovat jim ke krásnému umístění a budu se těšit na další spolupráci v příštích letech.

                                                                                                         Bc. Lukáš Zatloukal

   

 • Zápis do 1. ročníku

  V pátek 5. dubna 2019 proběhl v ZŠ Klenovice na Hané v době od 13:30 h do 17:30 hod. zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. Zápis se skládal ze dvou částí, formální                            a neformální. Neformální část zápisu si prošli předškoláci v doprovodu svých rodičů a pod vedením jedné z paní učitelek 1. stupně. Procházeli pěti stanovišti, kde plnili drobné úkoly zadávané pohádkovými postavami, které velice zdařile ztvárnily žákyně 4. a 5. ročníku. Při svém putování se tak předškoláci setkali se Zlatovláskou, Bobem a Bobkem, Beruškou                     a Ferdou, Machem a Šebestovou, Ivánkem a Marfuškou. Odměnou za splnění úkolů byly pro nastávající prvňáčky drobné dárky, pamětní list, ale také velká pochvala, protože všichni předškoláci byli velice šikovní. Na neformální část zápisu pak navazovala formální část, kterou s rodiči dětí vyřídilo vedení školy. Děti si zatím mohly pohrát v prostorách družiny, kde pro ně byl připravený koutek pod dohledem paní asistentky. K příjemnému odpoledni jistě také přispělo občerstvení, které si pro návštěvníky školy přichystaly maminky z KPŠ. Moc jim děkujeme, vdolečky všem chutnaly.

  Na všechny budoucí prvňáčky se budeme v září moc těšit!

                                                                                                                        Mgr. Iveta Vodná

   

 • Dětská atletika

  V úterý 26.3.2019 se konaly pod záštitou Atletického klubu Prostějov, OR AŠSK Prostějov a Národního sportovního centra Prostějov Halové atletické přebory v netradičních disciplínách. Přebory byly určeny pro nejmladší žactvo (roč. 07/08/09) – 4. - 5. třída ZŠ a

  mladší žactvo (roč. 05/06/07 ) – 6. - 7. třída ZŠ. Naši školu reprezentovali: Zajícová Michaela, Kromková Tereza, Sovová Adéla, Mazourková Zoe, Toběrná Eliška, Jašurek Denis, Halouzka Adam, Bihári Michal, Chrobák Dominik, Inderka Tomáš, Ferková Patricie, Ferková Veronika, Adéla Růžičková, Valentýna Tomigová, Michaela Huterová, Matěj Mazourek, Pavel Novák, Adam Zapletal, Martin Matoušek a Filip Behůl. Přivítalo nás krásné prostředí nově dostavěného Národního sportovního centra a děti byly z atmosféry závodů nadšené. Soutěžilo se v následujících disciplínách:

  1/ „ŽABÁK“ – skok daleký z místa. Odrazem snožmo z podřepu od čáry skočit co nejdále. Skáče se na podlaze s přesností na 1 cm. Každý má 3 pokusy

  2/ „BLECHA“ – přeskoky překážky stranou. Přeskoky snožmo stranou 20cm překážky vlevo – vpravo na čas, snožmo stranou překonat 20x překážku na čas. Měří se stopkami na 0,1 sec

  3/ „FOTBALOVÝ AUT“ – hod 1kg medicinbalem. Hod 1kg medicinbalem obouruč vrchem přes hlavu vpřed (aut) z kleku, kolena u čáry. Po odhodu se může přepadnout. Hod se provádí 3 x, měří se na decimetry.

  4/ „HOD OŠTĚPEM“ Hod pěnovým oštěpem na výkon. Každý má k dispozici 3 hody.  Měří se na decimetry.

  5/ „ZAJÍC“ – člunkový běh / 4x15m / Sprint mezi dvěma kužely vzdálenými od sebe 15 m na čtyři délky ( 60m ). Start z polovysokého startu u prvního kužele směrem k druhému, kužely se obíhají zprava. Při dotyku či shození kužele se dráha posouvá o 1m vzad.

  Měří se stopkami na 0,1 sec

  6/ „PRCHAJÍCÍ KLOKAN“ – čtyřčlenná štafeta sprint + překážky. Štafetový běh 4 členů na trati složené z hladkého běhu 36m, obratu kolem praporku a překážkového běhu přes 3 překážky 50cm vysoké ve vzdálenosti 11m od praporku a 7m od sebe, k předávce dalších 11m. Měří se na 0,1 sec.

  Naši žáci šli do každé disciplíny naplno, jako by jim šlo o život a tomu odpovídaly i jejich výsledky. V obrovské konkurenci dalších velkých městských škol se družstva i jednotlivci umístili na skvělých příčkách, a hlavně si odnesli krásný sportovní zážitek. Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za vzornou reprezentaci školy a blahopřeji ke krásným úspěchům.

                                                                                     Bc. Lukáš Zatloukal

   

 • Odpoledne s Andersenem – 6. tř.

  Každý rok se v České republice koná krásná čtenářská akce Noc s Andersenem. I naše škole se letos opět zapojila a připravila pro žáky prvního stupně a šesté třídy program k rozvoji čtenářství, čtenářské gramotnosti a fantazie. V 17:00 hodin jsme zahájili v připravených třídách program na téma „Andersen známý i neznámý“ a pomocí zábavného videa se žáci seznámili s osobností dánského spisovatele. K videu byla připravena soutěž v podobě tajenky týkající se schopnosti poslechnout a vyvodit informace z kontextu.

  Dále náš projekt probíhal ve školní čítárně, kde se žáci a žákyně mohli uvelebit na gauči, sedacích pytlích a polštářích či na zemi a zaměřit se na četbu méně známých pohádek H. CH. Andersena. Jak jsme ovšem zjistili, děti neznají ani běžně známé pohádky jako je Malá mořská víla, Ošklivé káčátko, Císařovy nové šaty a další. Čtení bylo doplněno o prezentace, poslech namluvených pohádek, výrobu vlastního pohádkového komiksu a o další soutěž o pohádkách.

  Poslední částí programu bylo večerní promítání pohádky na dobrou noc. Kolem půl osmé se žáci přesunuli do učebny výtvarné výchovy, kde už na ně čekalo menší občerstvení a canisterapeutický pes Keny. Prostor ve třídě jsme účastníkům zpříjemnili, lavice jsme odsunuli ke straně a po zemi rozložili žíněnky a přinesené polštáře tak, aby děti měly pohodlí. Zhlédli jsme pohádku „Louskáček a čtyři říše“ - příběh o Louskáčkovi a Myším králi v novém, pro děti atraktivním, zpracování.  Při strašidelnějších scénách dětem ochotně poskytoval „terapii“ náš vycvičený psí společník. Večer jsme zakončili krátkou interpretací příběhu. Na závěr byly všem účastníkům předány Pamětní listy na „Noc s Andersenem“ a po desáté hodině jsme rozespalé žákyně a žáky předali jejich rodičům.

                                                                                                     Mgr. Jana Rausová, Ph.D.

   

 • Halová kopaná

  V letošním roce jsme se v rámci Asociace školských sportovních klubů nově přihlásili do turnaje v Halové kopané. Kopaná se na naší škole těší velkému zájmu a z tohoto důvodu jsme se přihlásili do okresního kola mladších žáků konaného v úterý 19.3.2019 v Němčicích nad Hanou. Naši školu ve skupině mladších žáků reprezentovali: Mazourek Matěj, Prečan Jiří, Ferková Veronika, Ferková Patricie, Novák Pavel, Behúl Filip, Zapletal Adam, Matoušek Martin a Hutera Tomáš. Po prvním rozpačitém zápase došlo ke změnám v sestavě a naši sportovci se začali sehrávat. Bohužel ani přes obrovskou snahu našich žáků jsme do krajského kola nepostoupili. V závěru musím všechny zúčastněné pochválit a poděkovat jim za jejich sportovní výkony.

                                                                                                            Bc. Lukáš Zatloukal

   

 • Pythagoriáda

  Dne 5.4.2019 se konalo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda nazvané po slavném starověkém matematikovi Pythagorovi. Do školního kola se přihlásilo na druhém stupni školy celkem 24 žáků. Všichni žáci, kteří se nakonec soutěže účastnili, se zapálením počítali celých soutěžních 60minut a snažili se, aby jejich výsledky byly co nejlepší a mohli postoupit do okresního kola. Do okresního kola postupuje vždy žák s největším počtem bodů v dané kategorii. Napříč druhým stupněm školy žáci pracovali ve třech kategoriích (6.ročník, 7.ročník,8.ročník). V soutěži žáci řeší 15 náročných úkolů, kde je nutno projevit nejen matematické znalosti a dovednosti, ale i logické myšlení. Úspěšným řešitelem se stává účastník, který získá alespoň 10 bodů (tj.10 úspěšně vyřešených úkolů), dle místních podmínek je možné bodovou hranici posunout na 8bodů. Hranice 8bodů dosáhlo letos několik žáků:

  6.ročník:

  Vrba Tobiáš

  9b

   

  7.ročník:

  Káňa Martin

  12b

  7.B

  Mazourek Matěj

  10b

  7.A

  Mlčochová Michaela

  9b

  7.A

  Dostálík Tomáš

  8b

  7.A

   

  8.ročník:

  Oršelová Nikola

  8b

  Štětař Pavel

  8b

   

  Všem žákům děkuji za jejich vzornou práci při soutěži a úspěšným řešitelům gratuluji. Nejlepší řešitelé postupují dále do okresního kola.

  Mgr. Martina Kamená

   

 • Vzdělávací program „Jsem nezávislý, nekouřím"

  Dne 01. 04. 2019 se žáci 7. A a 7. B zúčastnili vzdělávacího programu „Jsem nezávislý, nekouřím" na Krajské hygienické stanici v Olomouci. Žáci se dozvěděli spoustu nových informací o škodlivosti kouření a jeho neblahých dopadech na lidské zdraví. Na závěr programu vyplnili pracovní list. Akce se žákům velmi líbila, odnesli si spoustu poznatků, které uplatní v dalším životě.                                                                                                                                Mgr. et Bc. Milan Šváb

 • Polonéza žáků

  Vycházející žáci 7., 8. a 9. ročníku se počátkem roku pilně pustili do nacvičování polonézy, aby mohli na plese Klubu přátel školy, který se konal v sobotu 23. 03. 2019, ukázat rodičům a všem přítomným hostům, co si pod vedením Mgr. Veroniky Hulové připravili. Každý den v 7. hod. ráno se scházeli v sále kulturního domu obce a poctivě trénovali. Zpočátku se jim nohy a kroky pletly, ale postupem času byli lepší a lepší. Čas velmi rychle utekl a byla tu sobota 23. 0, den s velkým D. Na všech žácích byla znát značná nervozita, zvláště když se sál zaplnil téměř do posledního místa. Po zahájení plesu paní Zajícovou z KPŠ nastoupili na parket žáci. První část polonézy byla tradiční, pomalá, něžná.  Druhá rychlejší část polonézy byla průřezem různých druhů tanců a stylů hudby – žáci nejprve zatančili jako zombii, podobně jako Michael Jackson ve svém klipu Thriller, poté si své taneční sólo střihly holky s písní Dancing queen od skupiny ABBA. Kluci se nenechali zahanbit a ve svém sólu na píseň Jednou mi fotr povídá z filmového muzikálu Šakalí léta ukázali, že si ze sebe umí udělat legraci. Společně si holky i kluci zaskákali na mládeží oblíbenou píseň Gangnam style. Velké pobavení publika vyvolal tanec na píseň Trnky brnky, známou z filmu Slunce seno jahody. Holky s tímto tancem skvěle konkurovaly herečce Heleně Růžičkové. Poté se diváci přenesli do dalekého Ruska, protože žáci zatančili na píseň Ach ty Váňo Ivane a Před naší, za naší z filmu Mrazík. Žáci ukázali, že se nebojí ani tvrdší muziky a divákům předvedli, jak skvěle umí i rapovat. Následně si na své přišli milovníci muzikálu Pomáda, jelikož se kluci předvedli s tancem na píseň Náš auťák (v originále Greased Lightning!). Holky se prošly po parketu na píseň Žijeme len raz, aby všem ukázaly, jak jim to v překrásných šatech sluší a celá polonéza se již blížila do finále společným závěrečným tancem na píseň Parta správná (v originále We go together) z muzikálu Pomáda. Pak již jen představení všech tanečníků, předání kytiček holkám a společný tanec s rodiči. Žáci za svůj skvělý výkon sklidili zasloužený dlouhotrvající potlesk. Letošní polonéza byla krásným zahájením plesu KPŠ a současně ukončením plesové sezóny.

 • Lyžařský kurz – ZŠ Klenovice nad Hanou, Kouty nad Desnou

Na začátku března, ve dnech 3.3.-8.3.2019 jsme vyrazili s žáky na lyžařský kurz do Koutů nad Desnou. Jeli žáci z tříd druhého stupně. Počasí po celý týden přálo, dopoledne slunečno, které se střídalo s občasným sněžením ve večerních hodinách. Pedagogičtí pracovníci, Lukáš Zapletal a Stanislav Štěpáník, byli doplněni instruktorem Martinem Červenkou. První den kurzu proběhlo rozdělení do družstev, a následně probíhala výuka dle lyžařských dovedností v jednotlivých skupinách. Největšího pokroku dosáhli žáci třetího družstva, kteří na začátku kurzu nikdy na lyžích nestáli, ale na konci kurzu už bez pádu sjeli závěrečný slalom, někteří dokonce i v překvapivě rychlém čase. Vítězem slalomu se stal v kategorii chlapců Pavel Štětař (1. družstvo), a v kategorii dívek Alča Flašárová (1. družstvo). Po dopoledním a odpoledním lyžování následoval vždy večerní program. Žáci si zahráli nejrůznější hry, jako například elektriku, městečko Palermo, Aktivity, chuťový kvíz, filmový a hudební kvíz. Poslední den pak byla dobrovolná diskotéka, která byla společně se ZŠ Otaslavice, a ZŠ Jevíčko, jejichž žáci byli taktéž ubytovaní ve stejném penzionu. Ve středu byl tradičně odpočinkový den, jehož náplní byl krátký výlet po hřebeni Jeseníků. Závěrem lze pochválit všechny účastníky kurzu, za vzorné chování a sportovní výkon, jelikož všichni zvládli základy lyžování, další zdokonalili své lyžařské dovednosti, které budou jistě uplatňovat v průběhu dalšího života.

Mgr. Stanislav Štěpáník

 • Přírodovědně ekologická soutěž „Naší přírodou“

Středisko volného času ATLAS a BIOS v Přerově pořádá velké množství soutěží spojených s přírodou. V rámci ekologických programů se dne 26. 02. 2019 uskutečnil 23. ročník přírodovědné ekologické soutěže "Naší přírodou". Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V mladší kategorii (žáci 6. – 7. roč.) reprezentovali naši školu žáci Matěj Tadeáš Mazourek, Dominik Heitzer, Ondřej Crhan  a Martin Matoušek, ve starší kategorii (8. – 9. roč.) žáci Luboš Loska, Marcela Arnoštová, Adéla Huterová a Adam Švéda. Velkého úspěchu dosáhla žákyně Marcela Arnoštová ze třídy 9.A. Ve svém oboru "Společenstvo lidských sídlišť" suverénně vyhrála kvalifikaci a postoupila do finále v konkurenci většiny základních škol a gymnázií okresu Přerov. Je to obrovský úspěch a navazuje na ekologické úspěchy, které naše škola pravidelně získává.

Mgr. Jarmila Černošková, ZŠ Klenovice na Hané

 • Noc s Andersenem 2019 – 1. st.

Opět po roce byla společně s výročím narození H. Ch. Andersena v naší škole  pořádána  „Noc s Andersenem.“ Akce proběhla v pátek 22. března od 17: 00 do 21 : 30 hod. Program byl určen pro všechny žáky 3.,  4.  a  5 . ročníku, kteří májí kladný vztah ke knize a alespoň občas rádi čtou. Nejprve se žáci pomocí barevných kartiček rozlosovali do pěti skupinek. Následně si vymysleli pro skupinku název a hned se dali do luštění kvízu sestaveného z filmových pohádek. Získané body se zapsaly do přidělených kartiček. Následoval další úkol složit obrázek (puzzle) a poznat jednu z Andersenových pohádek. Po kratičké občerstvovací přestávce si všichni vyzkoušeli svoji první čtenářskou dílnu.  Samozřejmě jim nejdříve paní učitelka vysvětlila, o co v takové čtenářské dílničce vlastně jde. Po jejím skončení se vrhli na pohádkové pexeso, které jim přineslo další body. Následně si s detektivem Štikou zahráli na detektivy. Rozluštěním detektivních příběhů získávali další a další body. Poslední úkol byl dopsat konec přečteného příběhu. Během vyhodnocování pak jednotlivá družstva vyrobila  nové šaty pro císaře. Čas utekl velmi rychle a už tu byl konec. Ti nejšikovnější dostali drobnou odměnu a všichni pak pamětní list a pochvalu. Cílem této akce bylo vytvářet nebo upevnit kladný vztah nejen ke knize, ale ke čtení vůbec. Prostor měla i fantazie dětí. Na konci jsme si mohli říct, že tento cíl se snad podařil splnit. 

Mgr. Iveta Vodná, ZŠ Klenovice na Hané

 • Odpoledne s Andersenem – 2. st.

Každý rok se v České republice koná krásná čtenářská akce Noc s Andersenem. I naše škole se letos opět zapojila a připravila pro žáky prvního stupně a šesté třídy program k rozvoji čtenářství, čtenářské gramotnosti a fantazie. V 17:00 hodin jsme zahájili v připravených třídách program na téma „Andersen známý i neznámý“ a pomocí zábavného videa se žáci seznámili s osobností dánského spisovatele. K videu byla připravena soutěž v podobě tajenky týkající se schopnosti poslechnout a vyvodit informace z kontextu. Dále náš projekt probíhal ve školní čítárně, kde se žáci a žákyně mohli uvelebit na gauči, sedacích pytlích a polštářích či na zemi a zaměřit se na četbu méně známých pohádek H. CH. Andersena. Jak jsme ovšem zjistili, děti neznají ani běžně známé pohádky jako je Malá mořská víla, Ošklivé káčátko, Císařovy nové šaty a další. Čtení bylo doplněno o prezentace, poslech namluvených pohádek, výrobu vlastního pohádkového komiksu a o další soutěž o pohádkách.

Mgr. Kateřina Vondrová


 • Ponožkový den

21. března 2019 se naše škola velmi aktivně zapojila do významného světového dne Downova syndromu. Žáci, žákyně a pedagogové přišli v tento den oděni do dvou různých ponožek, aby symbolicky podpořili lidi s Downovým syndromem. Ponožkový den se vyhlašuje vždy 21. 3. proto, že je Downův syndrom u člověka spjat právě s 21. chromozomem, který je ztrojený, místo obvyklého počtu jednoho páru chromozomů. Ročně se v ČR narodí přibližně 50 dětí s Downovým syndromem, celosvětově asi 100 000 dětí. Proč právě dvě různé ponožky? Dáme-li ponožky patami k sobě, vytvoří chromozom X, což je symbol těchto dětí. Různé ponožky znamenají to, že jsme sice každý jiný, ale zároveň také jedinečný a výjimečný. Jsem moc ráda, že se lidi s Downovým syndromem rozhodla podpořit celá škola a téměř všichni žáci přišli řádně připraveni s různými ponožkami.

Mgr. Kateřina Vondrová

 • DĚTSKÁ SCÉNA- OKRESNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE, ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 Soutěž okresního kola dětských recitátorů zorganizovalo Sportcentrum-DDM Prostějov ve spolupráci se statutárním městem Prostějov, akce se uskutečnila dne 19.3.2019 v době od 7.30 h v Kulturním klubu DUHA Prostějov.  Recitující ze základních škol byli rozděleni do dvou kategorií: Kategorie 1. - žáci 2.-3. ročníků a Kategorie 2.- žáci 4.-5. ročníků.      Soutěžící se prezentovali jedním textem básně a to zejména mladší děti. Ti starší, v některých případech, volili typově odlišnou poezii a porotě, obecenstvu přednesli jednu báseň v próze. Účast byla poměrně hojná, v 1. kategorii se představilo 29 žáků, ve 2. kategorii 39 žáků, každé skupině zvlášť byl vyčleněn salónek či větší sál, pro všechny účinkující byly připraveny drobné pozornosti. Poměřit své recitační dovednosti se dostavili reprezentanti prostějovských škol i ti „přespolní“, např. z Němčic nad Hanou, Pivína. Společně s pedagogy přišli děti podpořit i mnozí rodiče, navzájem se podporovaly i děti kmenových škol. Naši školu v kategorii mladších recitátorů reprezentovali: Veronika Dostálíková, Lukáš Prášil, oba ze 3. třídy a Karolína Krajíčková - 2.tř., za kategorii starších dětí soutěžily žákyně 5. ročníku Eliška Toběrná, Adéla Sovová a Michaela Zajícová. Soutěžení obou skupin probíhalo simultánně, jednotlivé výkony hodnotila několikačlenná porota. Různorodé texty byly často poetickými dílky významných autorů např. Daniely Fischerové, Miloše Macourka, Jiřího Žáčka, Pavla Šruta. Děti našly zálibu ve veselých hravých textech, v kterých se dějí legrační a nesmyslné věci, v krátkých i dlouhých básničkách plných víceznačností, nadsázky, symboliky a zvukových evokací.  Konkurence dětských recitátorů byla veliká, řada z nich jsou členy dramatických kroužků. Naše děti se sice na stupních vítězů neumístily, ovšem úkolu se zhostily na výbornou, recitovaly se zápalem a rozhodně byly ostatním důstojnými soupeři. Vzorně a maximálně školu reprezentovaly. V každé kategorii byla vyhodnocena první čtyři místa postupující do kraje, rovněž předána ta nepostupující - Čestná uznání. „Klenovičtí“ si bezesporu zasloužili pochvalu. A nejen ta byla pro ně odměnou a motivací. Už jen samotný postup ze školního kola a účast v kole okresním byl pro všechny „osobním úspěchem“. Zcela jistě cennými jsou další získané interpretační zkušenosti v přednesu poezie, rady a připomínky členů komise, jenž dětem poskytli při závěrečném zhodnocení. Upozornili na časté chyby přednášejících, zejména přehnanou řeč těla - gestiku, mimiku, posturiku, zbytečně odvádějící posluchače od vnímání samotného děje básně. Nutno dodat, že naše děti se těmto „příkrasám“ a „teatrálnosti“ vyvarovaly. Oceněn byl především přirozený a věrohodný přednes. I v tomto případě si recitátoři z Klenovic vedli dobře. Velké poděkování patří též paním učitelkám: Mgr. Lence Skaličkové, Mgr. Ivetě Vodné, Mgr. Heleně Kaprálové, které děti na soutěž pečlivě připravily. Výherci okresního kola byli obdarováni diplomy a menšími dárky, v měsíci dubnu 2019 se zúčastní krajského kola v Olomouci, čímž pro tyto 2 kategorie soutěž končí.

V Klenovicích na Hané dne 29.3.2019             Daniela Vychodilová, AP, doprovod na soutěži

 

 •  Recitační soutěž

  Měsíc únor si žáci naší školy na prvním stupni zpestřili přednesem a recitací. Někteří své schopnosti cvičili na poezii, jiní se pokusili přednést prózu. Nejprve proběhla třídní kola, kde mohli žáci nejen soutěžit, ale také hodnotit. Ti nejúspěšnější se utkali ve školním kole v pátek 22. 2. 2019. Všichni vystupující dostali malou sladkost a pochvalu do žákovské knížky. Porota vedená Mgr. Světlanou Dočkalovou pochválila všechny soutěžící za odvahu i za zapamatování si textu. Vybrala postupující do okresního kola a některým žákům udělila  čestná uznání.  V nejmladší kategorii postupují do okresního kola žáci z 3. A třídy  Veronika Dostálíková, Lukáš Prášil, z 2. A Karolína Krajíčková. Bylo uděleno čestné uznání z 1. A třídy Valerii Vítkové a  Michalu Mráčkovi. Ve druhé kategorii postupují z 5. A Adéla Sovová, Michaela Zajícová a Eliška Toběrná. Čestné uznání získali ze 4. A Pavel Horák a  Adéla Majerová, z 5. A Denis Jašurek. Ocenění obdrželi diplom a drobné odměny, například poukázku na knihu.Ani diváci nepřišli zkrátka. Mimo pěkného kulturního zážitku si mnozí odnášeli drobnost za uhádnuté hádanky, kterými se vyplňoval čas, kdy se porota radila. Všem postupujícím budeme všichni držet pěsti, aby měli v okresním kole štěstí. Ostatní to doufáme, nevzdají, co se nepodařilo letos, může se podařit příště. A i kdyby ne, tak to byl příjemně a užitečně strávený čas pro nás pro všechny.

                                                                      Mgr. Helena Kaprálová

 • KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE

 Ve středu 13. 2. 2019 proběhlo na ZŠ E. Valenty v Prostějově okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.

 Soutěžící byli rozděleni celkem do čtyř kategorií, a to podle věku a typu školy (zvlášť víceletá gymnázia    a základní školy). V první části museli žáci zodpovědět dané otázky na základě poslechu anglického textu, ve druhé části pak před zkušební komisí hovořit na náhodně vybrané téma. Mohli tak předvést nejen své jazykové dovednosti, ale vyjádřit i své názory a postoje k určitým tématům. Naši školu reprezentovali 3 vybraní žáci. V kategorii starších žáků (II.A) bojovali J. Zlámal a J. Svozil z  9. třídy. Kategorii mladších žáků (I.A) zastupoval M. Káňa ze 7. třídy. Diplom za první místo a postup do krajského kola si chlapci sice neodnesli, ale zato si odnesli plno nových zážitků a zkušeností.

Mgr. Karolína Čunderlová

 • Zeměpisná olympiáda 2019

  (školní a okresní kolo)

   Ve středu 13. února 2019 se 16 žáků naší školy zúčastnilo školního kola zeměpisné olympiády. Soutěžící žáci byli rozděleni celkem do tří kategorií. V kategorii A soutěžili 4 žáci 6. ročníku. Zvítězil Petr Loska, který měl 40% úspěšnost. V kategorii B soutěžilo celkem 5 žáků 7. ročníku. Vítězem této kategorie se stal Ondřej Crhan, který dosáhl 44,35% úspěšnosti. Poslední kategorie C byla pro žáky 8. a 9. ročníku. V uvedené kategorii zvítězila Veronika Vybíralová z 9. ročníku, která dosáhla úspěšnosti 44,12 % a vyhrála z celkového počtu 7 žáků.  Žáci museli prokázat znalosti v oblasti regionální geografie (světadíly, státy, apod.), fyzickogeografické sféry (geomorfologie, tektonické pochody, sféry Země, apod.), socioekonomické sféry (demografie, geografie průmyslu, zemědělství, apod.), orientaci na slepé mapě i v práci s atlasem světa. Soutěžící žáci, kteří obsadili 1. – 3. místo v  každé kategorii, byli odměněni diplomy a drobnými cenami. Vítězové z každé kategorie postoupili do okresního kola, které proběhlo 20. 02. 2019 na ZŠ Majakovského v Prostějově. Ve všech kategoriích museli žáci, kteří reprezentovali naši školu, prokázat znalosti v práci s atlasem, bez atlasu a v testu. Maximálně mohli dosáhnout 100 bodů. Soutěžili společně i s žáky víceletých gymnázií. Žáci se snažili naši školu úspěšně reprezentovat v okresním kole olympiády. V kategorii A měl naši školu reprezentovat Petr Loska z 6. ročníku, který onemocněl. V kategorii B dosáhl pěkného umístění Ondřej Crhan ze 7. roč., který obsadil 8. místo a získal 66,5 bodů.  V kategorii C se Veronika Vybíralová z 9. roč. umístila na 14. místě se ziskem 57 bodů. Závěrem bych rád poděkoval všem účastníkům letošního školního kola zeměpisné olympiády a samozřejmě si velké poděkování zaslouží i žáci, kteří naši školu reprezentovali i v okresním kole.

       RNDr. Bc. Jaromír Vachutka

       zástupce ředitele školy s r. p.

 

 • KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE
     Ve středu 13. 2. 2019 proběhlo na ZŠ E. Valenty v Prostějově okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.
   Soutěžící byli rozděleni celkem do čtyř kategorií, a to podle věku a typu školy (zvlášť víceletá gymnázia    a základní školy). V první části museli žáci zodpovědět dané otázky na základě poslechu anglického textu, ve druhé části pak před zkušební komisí hovořit na náhodně vybrané téma. Mohli tak předvést nejen své jazykové dovednosti, ale vyjádřit i své názory a postoje k určitým tématům.
  Naši školu reprezentovali 3 vybraní žáci. V kategorii starších žáků (II.A) bojovali J. Zlámal a J. Svozil z  9. třídy. Kategorii mladších žáků (I.A) zastupoval M. Káňa ze 7. třídy.
   Diplom za první místo a postup do krajského kola si chlapci sice neodnesli, ale zato si odnesli plno nových zážitků a zkušeností.

                                                                                                                                                                                                                                          Mgr. Karolína Čunderlová

 

 • Adventní Vídeň

Navzdory mrazivému počasí vyrazil plný autobus klenovických žáků poznávat krásy hlavního města Rakouska a ti starší snad i trošku potrénovat své jazykové znalosti.

V 8 ráno jsme vyjeli luxusním novým autobusem cestovní kanceláře JV-Tour pod vedením skvělé průvodkyně paní Polákové vstříc adventní Vídni. Po cestě přes Mikulov si žáci vyslechli poutavé vyprávění o Rakousku od paní průvodkyně a cestu jim zpříjemnilo promítání filmu. V půl jedenácté už nás čekala první zastávka a to známý a jedinečný Hundertwasserhaus. Zde jsme si prohlédli zvláštní a neopakovatelný dům, který hraje barvami a nemá žádné okno stejně veliké a žáci provětrali peněženky v jeho útrobách, kde se nachází malé obchodní centrum s kavárnou a suvenýry a nakoupili první dárečky ze zahraničního výletu.

Další zastávku už jsme udělali v centru přímo na Maria-Theresia Platz, kde nás autobus vysadil a my vyrazili na okružní cestu tímto nádherným vánočně vyzdobeným městem. Prvně naše kroky vedly do Hofburgu, kde si žáci poslechli povídání o rakouské vládní rezidenci a ohřáli se před další procházkou v Kaiserlicher Schatzkammer tedy císařské klenotnici. Děti jistě potvrdí, že obřadní roucha, korunovační klenoty, meče a šperky byly skutečně úchvatné.

Po luxusní nákupní třídě Graben jsme se dostali do samého srdce Vídně, k majestátnímu Stephansdomu, tedy chrámu sv. Štěpána. Zde dostali žáci krátký rozchod na oběd, který většina z nich využila bohužel k návštěvě fastfoodových řetězců, i když bylo pár těch, kteří si užili procházku kolem Štepána a snad i nakoukli dovnitř a ve stáncích už nasáli atmosféru vánočních trhů, které byli vyvrcholením našeho putování.

Mezitím jsme ale stihli i prohlídku Naturwissenschaftiches Museum na Maria-Theresia Platz, tady přírodovědeckého muzea na náměstí Marie Terezie, které děti, zvláště ty mladší, opravdu nadchlo. Jistě by zde vydrželi mezi exotickými zvířaty mnohem déle, ale čekal nás zlatý hřeb naší procházky.

Christkindlmarkt, oficiálně Weihnachtsmarkt am Rathausplatz, je nádherně nazdobený hlavní vídeňský vánoční trh, který se nachází přímo před přepychovou Novou radnicí. Děti zde ochutnaly pravý vídeňský Kinderpunsch, nakoupili ozdoby na stromeček i tradiční rakouské pečivo a hlavně si užily tu pravou vánoční atmosféru opravdového velkoměsta. Odvážnější otestovali i jazykové znalosti a odvážili se k objednávce v němčině, z čehož jsme měli všichni radost a dobrý pocit. Světla vánoční výzdoby nás pak vyprovodila na zpáteční cestu domů. A my budeme ještě dlouho vzpomínat na podařený školní výlet. Poklidné Vánoce všem a krásný Nový rok.

 Mgr. Eva Levinská


 • Vzdělávací projekt Myanmar – divoká cesta do barmské říše

  Program: Myanmar – divoká cesta do barmské říše

  Pořádala: agentura Planeta Země 3000

  Termín: 26. 9. 2018

  Třídy: 6.A, 7.A, 7.B, 8.A, 9.A

  Dne 26. 9. 2018 se 75 žáků 2. stupně naší školy zúčastnilo zeměpisného vzdělávacího programu Myanmar – divoká cesta do barmské říše. Přednáška byla plánována dlouho dopředu, navazovala svou podobností na předešlé ročníky, kdy naši žáci shlédli pořad o Brazílii.

  Více než hodinový program byl velice poutavý. Pořadatelé střídali své výstupy s videoprojekcí cestovatele, který Myanmar během posledního roku několikrát navštívil. Moderátoři programu představovali dva učitele, kteří seznámili děti s faktickými informacemi o zemi i regionu, cestovatel potom zavedl žáky do nejzajímavějších koutů této pozoruhodné země a povyprávěl o dobrodružství, které během svých cest zažil.

  Během přednášky žáci zavítali mezi obyvatele několika kmenů, jež patří mezi poslední svého druhu na planetě. Mohli vidět rozlišnost kultur, tradic a jazyka. U kmene pavoučích žen měli možnost spatřit tradiční pohřeb, u mořských cikánů – Mokenů spolu s cestovatelem vyzkoušeli tradiční lov ryb, hodování na lodi a potápění.

  Myanmar je země velmi rozmanitá, pro mnohé neznámá, mnoho žáků nemělo tušení o poloze nebo životu v tomto státě. Právě pro ně bylo toto setkání o to víc zajímavější.

  Během programu byly velmi pěkně zpracovány informace ze zeměpisu, přírodopisu          i dějepisu. Škola dostala pracovní listy a materiály (mapy, DVD), které lze s žáky ve výuce zeměpisu nebo ostatních předmětů využít.

  Přínos a podání informací hodnotím více než kladně, samotným žákům se přednáška velmi líbila. Škoda jen, že nebyl prostor pro jejich dotazy. Nicméně věřím, že ty jim budou zodpovězeny během výuky a při další práci s podkladovými materiály.

  Už teď se těšíme na pokračování, za rok nás čeká další velmi zajímavá země – Kolumbie. Určitě se vzdělávacího programu zúčastníme.

                                                                                                                   Mgr. Martina Kovářová,učitelka ZŠ Klenovice na Hané


   

 • Starostův hanácké vdolek

  V letošním roce jsme se znovu zúčastnili soutěže Starostův hanácké vdolek konané dne 29.11.2018 v Dubanech. Naši školu reprezentovali vždy čtyři žáci z každého ročníku prvního stupně. V letošním roce byli vybrání:

   1.A: Matyáš Křepelka, Jan Lubič, Michal Mráček, František Molčík, Náhradník: Lukáš Volec

  2.A: Martin Zapletal, Michal Drexa, Anna Navrátilová, Kateřina Inderková, Náhradník: Štěpán Kocourek

  3.A: Aneta Fojtová, Veronika Navrátilová, Lukáš Prášil, Lukáš Mlčoch, Náhradník: Lukáš Mráček

  4.A: Pavel Horák, Michal Bihári, Adam Halouzka, Dominik Chrobák, Náhradník: Drahomír Kouřil

  5.A:Tereza Kromková, Denisa Zapletalová, Michaela Zajícová, Denis Jašurek, Náhradník: Zoe Mazourková

  Všichni žáci reprezentovali naši školu svědomitě a do každé soutěže šli s plným nasazením. Všem žákům bych chtěl tímto poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy a pogratulovat jim ke krásnému pátému místu a budu se těšit na naši spolupráci v příštích letech.

     Bc. Lukáš Zatloukal  


 •  

 • Florbal

  V letošním roce jsme se v rámci Asociace školských sportovních klubů nově přihlásili do turnaje ve florbalu. Velký zájem projevili převážně chlapci. Z tohoto důvodu jsme se zúčastnili okresních soutěží mladších chlapců dne 15.11.2018 a starších chlapců dne 16.11.2018.

  Naši školu ve skupině mladších chlapců reprezentovali Jurda Tomáš, Dostálík Tomáš, Mazourek Matěj, Sváček Ondřej, Bihári Martin, Látal Samuel, Behúl Filip, Burda Patrik, Pohlodko Miroslav, Matoušek Martin, Heitzer Dominik.

  Ve skupině starších chlapců reprezentovali naši školu Kočí Petr, Pavel Štětař, Zlámal Jakub, Sedlák Jan, Švéda Adam.

  Pro letošní ročník chlapci nepostoupili do krajského kola. Nicméně byli chváleni ostatními trenéry i hráči za výkony v soutěži. Letošní rok byl pojat ryze cvičně a pro rozšíření obzorů žáků.

  V příštích letech už věřím v umístění našich družstev a v prokázání kvalit hráčů.

   

                                                                                                                                                                 Bc. Lukáš Zatloukal

   

 • Reprezentace školy ve sportovních soutěžích

 • Funny Bunny – soutěž v anglickém jazyce

  Ve čtvrtek 6.12.2018 se vybraní žáci ze 4. A 5. třídy zúčastnili soutěže v anglickém jazyce Funny Bunny, která se konala na Základní škole v Bedihošti.

  Žáci museli předvést své znalosti a dovednosti v pěti disciplínách: čtení, psaní, poslech, mluvení a běhací soutěž v tělocvičně. Jako nejobtížnější disciplínu všichni shodně označili poslech a nejjednodušší se jim zdálo obávané mluvení. Konkurence závodníků byla veliká. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 soutěžních dvojic z každého ročníku ze 6 základních škol z okresu Prostějov. Proto nás potěšilo pěkné 3. místo soutěžní dvojice za 4. třídy ve složení Pavel Horák a Samuel Klimt.

Mgr. Margita Holusková

 • O pohár starostů – ZŠ Klenovice na Hané

       V pátek dne 19. 10. 2018 proběhl v ZŠ Klenovice na Hané další z řady turnajů O pohár starostů. Nově vytvořený turnaj navázal tak na tradiční řadu soutěží, které se konají v regionu (Vrbátky, Bedihošť, Olšany u Prostějova). Jako sport, ve kterém se soutěžilo, byla zvolená přehazovaná, a to ve dvou dívčích kategoriích (6. – 7. třída, 8. – 9. třída). Na 1. ročník turnaje v přehazované O pohár starostů přijely školy z Hněvotína, Olšan u Prostějova a Vrbátek.  

       Přehazovaná je specifická náročností na pravidla, jelikož jsou zde jistá omezení týkající se toho, kdo může, z jaké pozice přehodit síť, či omezení počtu nahrávek. Nutno podotknout, že všechny družstva se ale vyrovnala s tímto nelehkým úkolem, a turnaj sehrála dle oficiální pravidel přehazované. Zápasy se odehrávaly na dvou hřištích, a to v tělocvičně školy a v areálu TJ Sokol Klenovice na Hané. V kategoriích mladších dívek vyhrály domácí Klenovice na Hané, naopak v kategorii starších pak napínavém finále pro sebe vybojoval tým dívek z Olšan u Prostějova. Každý tým obdržel pohár a diplom. V průběhu turnaje pak pro učitele a žáky bylo nachystáno občerstvení v podobě řízku a tatranky.

       Závěrem děkujeme všem účastníkům turnaje, organizátorům, panu starostovi Klenovic za přivítání, vedení školy za podporu v organizaci, panu řediteli Vrbátek za koordinaci dopravy a celkovou finanční záštitu nad turnajem. Doufáme, že takto započatá sportovní tradice v rámci soutěže O pohár starostů bude pokračovat i v dalším roce.

   

  Mgr. Stanislav Štěpaník, Mgr. Lukáš Zatloukal,  učitelé ZŠ Klenovice na Hané

                                                                           


   

 • Dopravní výchova

       Ve čtvrtek 18. 10. 2018 se žáci třídy 4. A zúčastnili v rámci dopravní výchovy výuky na dopravním hřišti v Prostějově. Pracovníci dětského dopravního centra měli pro žáky vyhrazených 120 minut čistého času, rozdělených do dvou částí.

       V první části je čekala přednáška v prostorné učebně před interaktivní tabulí. Příjemná instruktorka žáky seznámila se základními dopravními značkami, vysvětlila správné vybavení jízdního kola a jeho důležitost. Na schematických křižovatkách měli žáci možnost ukázat, jak se orientují v jízdním provozu tím, že určovali pořadí, v jakém jednotlivé dopravní prostředky projedou křižovatkou. Některým dětem se dařilo více, jiným méně, ale případnou chybu si žáci mohli dovolit. Vše bylo zatím jenom ,, jako‘‘.

       Teprve praktická jízda prověřila znalosti dětí z dopravní výchovy, jejich pozornost, schopnost rychlé reakce a rozhodování. Na tu se děti těšily nejvíce. Ještě před tím, než převzaly a zkontrolovaly kola, musely si správně nasadit a utáhnout bezpečnostní přilbu. Poté mohly vyjet do ,,dopravního provozu‘‘. Jezdily ukázněně, řídily se dopravním značením svislým i vodorovným, správně reagovaly na světelné signály semaforů. Přesto ale ne stoprocentně a ve skutečném provozu by neobstály. Zpočátku děti nestíhaly sledovat úplně všechno – jiné dopravní prostředky, značky vodorovné a svislé, semafory, chodce a také různé typy křižovatek.

       Pracovníci dopravního centra děti chválily, že byly i přes některé chyby šikovné. V běžném dopravní provozu pochvala ale nestačí, dopravní pravidla je potřeba znát stoprocentně. Proto se žáci již teď těší na další lekci dopravní výuky, ke které byli pozváni a ve které jistě dotrénují a odstraní případné nedostatky.

  Mgr. Margita Holusková, tř. učitelka 4. třídy                                                                                                         

 • Evropský den jazyků na ZŠ v Klenovicích na Hané

Rada Evropy v roce 2001 vyhlásila Evropský den jazyků, jehož oslava se již tradičně koná napříč celou Evropou, na podporu jazykové rozmanitosti.

I na naší ZŠ jsme si připomněli tento významný den a během čtyřhodinového projektového vyučování jsme si ukázali, že jazyky nejsou jen šprtání slovíček a biflování gramatiky, ale také cestování, kultura, sport a dobré jídlo.

Do projektu se zapojili žáci prvního i druhého stupně a dokonce i školní jídelna, ve které nám po celý týden servírovali chutná jídla z evropské kuchyně. Aby se nám lépe stolovalo, žáci  třetího ročníku nám v rámci výtvarné výchovy vyrobili vlaječky, a tak jsme mohli podle ozdobené jídelny snadno poznat i bez jídelníčku, ze které země si dáme dnes k obědu tradiční jídlo.

Další část projektu probíhala v tělocvičně, kde si žáci zazápolili ve vybraných sportech typických pro jednotlivé anglicky mluví země, a to pod hlavičkou zdařile vytvořených obřích vlajek, které namalovali žáci 7.A také během hodiny výtvarné výchovy.

V horních patrech naší školy jsme si evropské jazyky a kultury připomínali jinak. A šli jsme na to přes pohádky. Velmi pěkná atmosféra vládla v čítárně, kde se usadily čtyři šikovné deváťačky a malým dětem z prvního stupně celé dopoledne předčítaly výběr z národních evropských pohádek. Děti tak poznaly například ruské, severské, rumunské nebo francouzské tradiční pohádky. Povídali si o nich a malovaly k nim krásné obrázky. Ty nejhezčí pak byly odměněny propagačními předměty s motivem EDJ. A tak malí čtenáři mohou teď kreslit třeba tužkou s pozdravem v norštině nebo si dát na ruku reflexní pásku s ahoj v azbuce, až vyrazí na výlet.

A na výlet jsme vyrazili alespoň virtuálně a s pastelkami v ruce také v poslední učebně, kde se vystřídali žáci druhého stupně. Jejich úkolem zde bylo vystřihnout si papírové tílko a na něj namalovat či nakreslit nějakou stavbu typickou pro některou evropskou metropoli. Z dataprojektoru svítila na tabuli Eiffelovka, Braniborská brána, šikmá věž v Pise nebo třeba chrám ze starověkého Řecka, ale fantazii jsme nebránili, a tak jsme mohli obdivovat i tílka v německém duchu s automobilovou tématikou, ruské matrjošky a další zajímavé nápady žáků.  Z rádia se linuly tóny francouzských šansonů,   houpavý rytmus španělských letních vypalovaček a také německé, ruské a třeba islandské songy.

Jak moc zdařilé byly naše výtvory, můžete posoudit v galerii. My jsme byli nadšeni.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

26.9. probíhá po celé Evropě den jazyků, kdy si připomínáme, jak rozmanité a zajímavé evropské řeči jsou, ale také kulturu a různé zajímavosti

Mgr.Eva Levinská

 • Hurá do školy aneb Slavnostní zahájení školního roku

     Čas výletů, koupání a lenošení už je za námi - a opět tu máme nový školní rok 2018/19. V pondělí 3. září nám počasí opravdu moc nepřálo, slunce se schovalo za mraky a zkropil nás vydatný déšť. Proto se žáci spolu s učiteli nesešli pod širým nebem jako loni, ale shromáždili se uvnitř školní budovy, v prostorném sále. Slavnostního zahájení nového školního roku se zúčastnili také rodiče prvňáků, všichni zaměstnanci školy a mezi přítomné zavítal i starosta Klenovic na Hané, Stanislav Cetkovský.

     Za vedení školy se úvodního projevu ujali Mgr. Veronika Hulová a RNDr. Bc. Jaromír Vachutka, všechny přítomné pak pozdravil také starosta obce. Největší pozornost byla upřena na nejmladší žáčky, kteří v letošním školním roce usednou do lavic poprvé. Během slavnostního pasování jim byly předány drobné dárky a na památku si domů odnesli i pěkná zelená trička s logem ZŠ Klenovice n/H. Po skončení slavnostního programu se žáci se svými třídními učiteli rozešli do tříd, kde se dozvěděli všechny podstatné informace. Školní rok 2018/19 tak může začít…      

Mgr. Světlana Dočkalová