Zákl. škola Klenovice na Hané
Klenovice na Hané 231
79823
e-mail: zsklenovice@pvskoly.cz

kancelář školy:
tel.,fax.: 582 384 131,
mobil: 739 414 942

školní jídelna:
tel.:582 384 734
mobil: 739 414 932


banner

O škole


Jsme vesnickou školou se 190 žáky, kteří dojíždějí i z okolních vesnic (Pivín, Čelčice, Skalka, Tvorovice, Obědkovice a Ivaň).

Žáci mají ve škole k dispozici odborné učebny přírodopisu - chemie, zeměpisu, fyziky, dějepisu, českého, německého a anglického jazyka, výtvarné výchovy, hudební výchovy, informatiky, klubovnu a tělocvičnu. V letních měsících využívají místní sportovní areál, který je v bezprostřední blízkosti školy. Svůj talent mohou děti rozvíjet i v dobře vybavené keramické dílně. Pro nejmladší žáky jsou ve škole zřízena dvě oddělení školní družiny. Ve volných hodinách mají žáci možnost využívat čítárnu, učebnu informatiky nebo si zahrát stolní tenis. Možnost trávit za hezkého počasí hlavní přestávku venku před školou nebo na školním dvoře je samozřejmostí.

Škola se pravidelně účastní různých soutěží a také sportovních akcí. Nejznámějším žákem naší školy byl olympijský vítěz z Barcelony 1992 desetibojař ROBERT ZMĚLÍK.

Historie

První zmínka o škole pochází z roku 1681 - byla to škola farní. Její nejstarší popis byl učiněn roku 1788. Školu tvořila jedna jediná světnice, která sloužila jako učebna i byt učitele zároveň. Od roku 1817 se jednalo o její přestavbě, ale ta se však neuskutečnila a roku 1824 tedy byla celá zchátralá školní budova vyklizena a zbořena. Než se postavila škola nová, učilo se ve staré kapli na hřbitově. Ve školní kronice se uvádí jen to, že roku 1825 se začalo učit v nové školní budově, která sloužila asi 50 let. V roce 1903 se obecní zastupitelstvo usneslo, že postaví školu novou. Základní kámen byl položen 14. března 1904. Stavba rychle pokračovala a 28. srpna 1904 na Klenovické hody byla nová škola vysvěcena. Po skončení 2. světové války se občané Klenovic rozhodli postavit novou školu, měšťanskou. V květnu roku 1946 projednává plénum NV otázku nové stavby, jejíž součástí se měl stát i kulturní dům. Stavbu projektoval architekt Jan Peterka. Náklady činily 12 369 734,40 Kč. Stavba byla povolena 20. prosince 1946 a vedoucím stavby byl pověřen Adolf Ježek z Klenovic. Výkop základů se uskutečnil 16. října 1947 a s výstavbou se započalo 30. března 1948. Budova byla slavnostně předána k užívání 27. srpna 1950 a nesla název "Střední škola dr. Zdeňka Nejedlého". V prvním roce navštěvovalo školu 166 žáků z obcí Klenovice, Čelčice, Skalka, Pivín, Obědkovice a Tvorovice. V roce 1954 přibyli žáci z Ivaně, škola nesla název "Osmiletá střední škola". Roku 1960 přešla na devítiletou školní docházku

Lidé ve škole

Vedení školy: 

Mgr. Veronika Hulová,
statutární zástupce školy

                         

Kancelář školy, sekretariát:

Eva Cetkovská
účetní

Oblast výchovného poradenství:

Mgr. Helena Kaprálová  
výchovná poradkyně

Třídní učitelé (školní rok 2020/2021):

1. tř. Mgr. Iveta Vodná

2. tř. Mgr. Margita Holusková

3. tř. Mgr. Šárka Plevová

4. tř. Mgr. Jarmila Chytrá

5. tř. Mgr. Helena Kaprálová

6. tř. Mgr. 

7. tř. Mgr. Martina Kovářová

8. tř. Mgr. Lucie Marciánová

9. tř. Mgr. et Bc. Milan Šváb

Učitelé (školní rok 2020/2021):

Ing. Jan Kunyt

Mgr. Lenka Krampolová          

Školní družina:

Mgr. Karolína Čunderlová

Pavla Kordová

Asistentka pedagoga:

Pavla Kordová

Mgr. Dagmar Mazánková

Mgr. Světlana Dočkalová

Mgr. Karolína Čunderlová

Vendula Galbová

Helena Pavlíčeková

Barbora Šenkýříková

Školní asistentka

Barbora Šenkýříková

Správní zaměstnanci školy:

Eva Merdová - uklízečka

Lenka Starostová – uklízečka
                                                     
Pavel Kaprál - školník

Josef Dvořák - vedoucí školní jídelny                                                 

Stanislava Krátká - kuchařka                                                           

Naděžda Zapletalová - kuchařka

Hana Vymlátilová - pracovnice obchodního provozu