Zákl. škola Klenovice na Hané
Klenovice na Hané 231
79823
e-mail: zsklenovice@pvskoly.cz

kancelář školy:
tel.,fax.: 582 384 131,
mobil: 739 414 942

školní jídelna:
tel.:582 384 734
mobil: 739 414 932


banner

Předávání vysvědčení

Předávání vysvědčení proběhne tradiční formou, tedy za účasti všech žáků bez omezení jejich počtu.

Předávání vysvědčení se uskuteční v pátek 26. 06. 2020 od 07.40 hod. ve třídách a bude trvat cca 1 hod.

Všichni žáci před vstupem do školy musí odevzdat čestné prohlášení

o neexistenci příznaků virového onemocnění. Odevzdání čestného prohlášení se týká i žáků, kteří se účastnili výuky po znovuotevření školy a toto čestné prohlášení již odevzdávali. 

https://www.msmt.cz/predani-vysvedceni-se-budou-moci-ucastnit-vsichni-zaci