Zákl. škola Klenovice na Hané
Klenovice na Hané 231
79823
e-mail: zsklenovice@pvskoly.cz

kancelář školy:
tel.,fax.: 582 384 131,
mobil: 739 414 942

školní jídelna:
tel.:582 384 734
mobil: 739 414 932


banner

Sběr starého papíru

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Od pondělí 25. 05. do pátku 29. 05. 2020 proběhne v areálu ZŠ sběr starého papíru. Kontejner na starý papír bude přistaven z boční strany jídelny (u fotbalového hřiště).

Prosíme o roztřídění: zvlášť noviny + časopisy a zvlášť kartón.

Svázaný a roztříděný papír můžete přivážet v průběhu celého dne. V čase 07.00 – 14.00 bude k dispozici i pan školník, který sběr uloží do kontejneru.

Pokud budete přivážet papír mimo uvedenou dobu, žádáme vás o řádné uložení papíru do kontejneru.

Děkujeme za pomoc při sběru papíru.